Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Študenti informatiky z Univerzity Komenského patria k svetovej špičke v programovaní

21. 10. 2014

Tlačová správa, Bratislava 1. júla 2014

Študenti z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) potvrdili svoje programátorské kvality, keď v renomovanej programátorskej súťaži ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) porazili prestížne svetové univerzity, akými sú MIT, Cambridge či Stanford.

Družstvo študentov Univerzity Komenského, ktoré sa zúčastnilo v dňoch 22. – 26. júna 2014 v Jekaterinburgu na medzinárodnej programátorskej súťaži, obsadilo v absolútnom poradí dvanáste miesto miesto a získalo bronzovú medailu. Súťaž ACM ICPC je prestížnou programátorskou súťažou, na ktorej sa zúčastňujú všetky najlepšie svetové univerzity. Tohto roku sa do úvodných kôl zapojilo 2 286 univerzít z 94 krajín sveta. UK je v histórii súťaže jedinou slovenskou univerzitou, ktorej sa podarilo prebojovať do finále súťaže – tento rok už po desiaty raz.

Do svetového finále sa prebojoval tím v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza. Trénerom tímu je RNDr Michal Forišek, PhD., v minulosti víťaz a úspešný účastník viacerých programátorských súťaží, v súčasnosti pedagóg FMFI UK. „Tímy vo finále riešili dvanásť úloh za päť a pol hodiny, pričom k dispozícii mali jeden počítač. Príklady boli nezvyčajne ťažké. Zo 122 tímov vo finále takmer 20 nevyriešilo ani jednu úlohu a ďalších 23 vyriešilo iba jednu úlohu. Viac než 4 úlohy vyriešilo len 9 družstiev,“ približuje súťažnú atmosféru tréner tímu UK.

Tím Univerzity Komenského
Zľava: Viktor Koksharov, Dmitry Bugrov, James Bennighof, Alain Azagury, Tomáš Belan, Peter Fulla, Ján Hozza, Michal Forišek, Jeff Donahoo, Bill Poucher
Foto: Bob Smith Foto: ICPC News

Tím UK, ktorý skončil na 12. mieste, vyriešil štyri úlohy v sumárnom čase 454 minút. Prvá skončila Petrohradská štátna univerzita, druhá Moskovská štátna univerzita, tretia Pekingská univerzita, štvrtá Národná taiwanská univerzita a piata Varšavská univerzita. Pred tímom UK neskončila žiadna z renomovaných západných svetových univerzít v oblasti počítačových vied, MIT skončil na 24. mieste, Cambridge na 54., Stanford na 57., ETH Zürich na 65., Carnegie Mellon na 97. a Berkeley na 102. mieste. Do svetového finále sa Cornell, Harvard, Princeton či Oxford ani nekvalifikovali.

„Naši študenti opäť potvrdili, že sú konkurencieschopní i v náročnom medzinárodnom meradle a že patria k svetovej špičke v programovaní,“ teší sa z úspechu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kompletné výsledky sú k dispozícii na icpc.baylor.edu.

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK