Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Smartphon by nebol smartphonom, keby nebolo aplikácií

25. 09. 2014

Logo TA3(24.08.2014; Televízna stanica TA 3; Svet technológií; 17.45; por. 4/6; Harry Gavendová / Ľubo Straka)

Ľubo Straka, moderátor: „Smartphon by nebol smartphonom, keby nebolo aplikácií. Dnes má už každá svoja platforma obchod, kde sa dajú takéto aplikácie sťahovať priamo do mobilu. No a už aj na Slovensku máme prvý obchod s aplikáciami, za ktorým stojí Slovak Telekom."


Harry Gavendová, redaktorka: „Obchody s aplikáciami patria k najvyužívanejším zábavkám v súvislosti s mobilnými zariadeniami, no podobné portály rozhodne nie sú o zábave. Platí to aj pre App Shop Slovak Telekomu, ktorý je prioritne určený firemnému sektoru. V tomto smere sa v obchode budú nachádzať aj rôzne aplikácie, ktoré s firmami súvisia."


Peter Gál, Slovak Telekom: „Jedná sa napríklad o možnosť plánovania schôdzok pre najmenšie firmy, možnosť posielania faxov, bezpečnostné riešenie, riešenie pre teleconferencing, pre školenie zamestnancov firmy, takisto naše riešenie obsahuje balíčky Microsoft Office 365, alebo v našom aplikačnom obchode sa takisto nachádzajú riešenia, ktoré sú sofistikovanejšie a vyžadujú aj určitý návrh zo strany poskytovateľa. Je to napríklad riešenie Telekom Drive na zdieľanie dokumentov a zálohovanie, alebo aj riešenie Telekom Fleet pre manažment vozového parku."


Harry Gavendová: „Slovenský obchod so slovenskými aplikáciami, práve v tomto smere dostanú priestor domáce vývojárske firmy, ktoré budú môcť svoje aplikácie do portálu umiestniť."


Peter Gál: „Pre tieto účely sme sa rozhodli aj podporiť slovenských developerov. Spustili sme súťaž, do ktorej je možné stále sa registrovať – Sieň slávy biznisu, a v tejto súťaži potom budeme vyberať aplikácie, ktoré budú umiestnené do nášho Telekom cloudu, alebo aj výsledná aplikácia do aplikačných obchodov v rámci iných krajín skupiny Deutsche Telekom."


Harry Gavendová: „Samozrejme proces zaraďovania aplikácií do podobných obchodov nie je jednoduchý a má niekoľko krokov, pri ktorých sa myslí nielen na funkčnosť programov, ale na ich bezpečnosť. Každá nová aplikácia tak musí prejsť viacerými bezpečnostnými kontrolami a musí spĺňať rôzne kritériá spoľahlivosti. Celkovo však bude obchod zameraný nielen na offline mobilné aplikácie, ale aj na tie, ktoré budú fungovať v systéme klient – server. Jednoducho povedané, pôjde o softvérové služby v cloude. Práve cloudové riešenia si vo svete získavajú stále väčšiu pozornosť. Je to najmä pre vysokú flexibilitu.

Dnes už preto firma nemusí vlastniť preto rozsiahlu hardvérovú počítačovú infraštruktúru vrátane serverov či dátových úložísk, jednoducho môže využiť kapacity aj na diaľku. Možno by sme to mohli veľmi zjednodušene prirovnať k odberu vody cez vodovodné potrubie. Netreba vlastniť celý prameň, ale stačí pustiť kohútik v momente, keď sa chceme napiť."


Ján Adamec, Slovak Telekom: „Každý, ktorý prejde do cloudu, tak prejde do technologicky lepšieho, alebo minimálne rovnakého riešenia, aké používal dovtedy."


Harry Gavendová: „Okrem toho však technológia v podobe cloudu nemusí firmám priniesť vôbec zvýšenie nákladov na IT, skôr naopak, keďže si zabezpečia len toľko výpočtového výkonu, koľko práve potrebujú. Výhoda je aj v tom, že sa firmy nemusia starať o správu počítačovej siete. No a v neposlednom rade aj fyzická bezpečnosť údajov, s ktorými firmy pracujú. Stále však dominuje najväčšia výhoda, a tou je flexibilita, a v istom smere aj mobilnosťou cloudových služieb."


Ján Adamec: „Tablet a 3G alebo 4G pripojenie je niečo, čo nám v princípe umožní fungovať, kdekoľvek sa nachádzate, to znamená, či už vašich obchodníci alebo technici, ktorí potrebujú mať prístup k informačným prostriedkom firmy, to vedia mať vlastne z akéhokoľvek miesta..."


Harry Gavendová:
„Postupne sa tak ku cloudu dostáva viacero používateľov. Sú to napríklad firmy, ktoré spracovávajú dáta, čiže poisťovne, banky, účtovné a poradenské firmy. Rovnako však aj obchodné reťazce a ďalšie subjekty, a to nehovoríme o cloudových službách pre bežných ľudí, ako je napríklad Dropbox, Google Disk, Microsoft Office či množstvo mailových serverov. Cloudové riešenia sú teda na vzostupe a je zrejme len otázkou času, kedy sa tento segment postupne dostane do čela IT."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK