Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Skúsenosti s budovaním univerzitného vedeckého parku v Poľsku

21. 10. 2014

Logo Univerzity Pavla Jozefa ŠafárikaPrednáška predstaviteľov „Data Techno Park" o skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku
Tlačová správa, Košice 26. jún
2014

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prednášali vrcholní predstavitelia poľskej spoločnosti Data Techno Park o svojich skúsenostiach s budovaním univerzitného vedeckého parku. Dňa 25. 6. 2014 sa v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnila prednáška vrcholných predstaviteľov Univerzitného vedeckého parku Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny sp. z o. o. orientovaného na medicínsky výskum a transfer technológií do praxe, ktorý sa v roku 2013 transformoval na Data Techno Park sp. z o. o. Prednáška bola zameraná na skúsenosti s budovaním tohto parku.

Pozvanie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. prijal riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnosti Data Techno Park a koordinátor projektu Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie Romuland Litvwin, M. P. A. a riaditeľ pre riešenia zdravotnej starostlivosti v Data Techno Park ­ –  Krzysztof Kulesza, ktorí vedeniu UPJŠ v Košiciach a ďalším hosťom prezentovali svoje skúsenosti a poznatky z budovania univerzitného vedeckého parku v Poľsku. Tie bude možné využiť pri budovaní univerzitného vedeckého parku MediPark, Košice.

Partnermi tohto projektu zameraného na vybudovanie centra na aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied a Technická univerzita v Košiciach.

„Návšteva poľských kolegov vznikla na základe našich predchádzajúcich kontaktov. Keďže v budovaní medicínskych parkov sú pred nami niekoľko rokov a Data Techno Park je takisto orientovaný na medicínsky výskum a transfer technológií do praxe ako MediPark, ktorý teraz zakladáme v Košiciach. Z prvej ruky sa tak môžeme dozvedieť dôležité informácie vrátane možných problémov pri budovaní takéhoto parku, čo je pre nás veľké plus. Preto som rád, že Romuland Litvwin a Krzysztof Kulesza prijali pozvanie prednášať na pôde UPJŠ o svojich skúsenostiach,“ hovorí rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podľa ktorého

sa už črtá konkrétna spolupráca medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Uniwersytet Medyczny Wrocław a spoločnosťou Data Techno Park.


Ako v tejto súvislosti zdôraznil Romuland Litvwin, M. P. A. „keďže sme primalí na to, aby sme udávali tempá, je potrebné sa spájať, aby sme sa dokázali presadiť vo svetovej vede a implementácii našich poznatkov do praxe.“

 

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

http://datatechnopark.pl/

 

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK