Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vedec z ružomberskej Katolíckej univerzity má patent ako zlepšiť energetické využitie biomasy

22. 05. 2014

Logo Rádia Regina(16. 04. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12.00; por. 15/15; VELECKÝ Milan)

Martina BODNÁROVÁ, moderátorka: „Z rovnakého množstva dreva viac tepla a energie. Taká je podstata patentu vedca a ekológa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prišiel na to, ako už v procese rastu drevín možno zvýšiť obsah látok, ktoré zodpovedajú za horenie a ktoré dokážu dať toľko tepla, ako ropa, uhlie či zemný plyn. Na rozdiel od nich, je však biomasa obnoviteľný zdroj energie. A teda oveľa ekologickejší."

Milan VELECKÝ, redaktor: „Environmentalista a ekológ Jaroslav DEMKO prišiel na akademickú pôdu z podnikateľského prostredia. Po troch rokoch na škole má prvý patentovaný objav."

Jaroslav DEMKO: „Som sa pokúsil hľadať cesty, ako zmeniť tú energetickú hodnotu tej biomasy počas rastu. To znamená, vylepšiť jej energetické parametre. Pokiaľ zoberieme fyzikálne parametre ako je spaľovacie teplo a výhrevnosť, tak je to od 10 do 20 %."

M. VELECKÝ: „Ružomberský vedec našiel spôsob, ako v rastlinách zvýšiť podiel vysoko energetických látok. A tie sú z hľadiska energie porovnateľné s ropou či uhlím. Na rozdiel od nich však každý rok dorastú. No tí, čo ich skúšali pestovať na severe Slovenska, zatiaľ spokojní neboli. Farmár Ľubomír KRUŽLIAK z Východnej."

Ľubomír KRUŽLIAK: „Tu na Liptove pestovať energetické plodiny nie je vôbec výhodné, nakoľko je tu vegetačné obdobie o šesť týždňov kratšie ako niekde inde. Tak sme to jednoducho zastavili ten projekt."

M. VELECKÝ: „Práve patent ružomberského vedca môže pomôcť tomu, aby aj z menej drevnej hmoty, ktorá na severe Slovenska za rok vyrastie, dokázali získať viac tepla a viac energie. V prípade Katolíckej univerzity ide o prvý patent. Konštatuje jej hovorca Vladimír BUZNA."

Vladimír BUZNA: „Nás to veľmi teší a je to dôkazom toho, že vedeckí pracovníci majú dobré podmienky na to, aby vznikali inovatívne výskumy. A samozrejme, je to inšpiráciou a motiváciou aj pre ostatných vedcov a výskumných pracovníkov na univerzite."

M. VELECKÝ: „Na Slovensku máme pritom v priemere šesť patentov ročne na jeden milión obyvateľov. Vo vyspelých krajinách Európy ich na rovnaký počet obyvateľov pripadá viac ako sto. Milan VELECKÝ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(AO)

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK