Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Unikátne slovenské technológie v boji s civilizačnou chorobou

11. 06. 2014

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má v nasledujúcich dvadsiatich rokoch stúpať počet nádorových ochorení. Výskum rakoviny je preto neustále témou pre vedcov na celom svete. Riešenie tohto ochorenia je témou aj pre našich vedcov. Práve tí, ktorí pôsobia na Slovenskej akadémii vied a Univerzite Komenského v Bratislave (UK), zrealizovali výskum, ktorého výsledky môžu  poskytnúť riešenia pri liečbe spomínanej civilizačnej choroby.     

Na Slovensku je jedným z výsledkov takéhoto bádania napríklad technológia z UK. Je založená na paládnatých komplexoch kurkumínu a ukázala významné účinky pri spomaľovaní rastu nádorových buniek. „Výrazný útlm rastu chorých buniek sme zistili najmä pri tých u krčka maternice,“ konkretizuje jeden z pôvodcov technológie profesor Ferdinand Devínsky.  

V rámci spolupráce UK s Ústavom experimentálnej onkológie SAV a Národným onkologickým ústavom bol dosiahnutý významný výsledok aj vo výskume  zameranom na zisťovanie rakoviny vaječníkov analýzou moču. Organizácie Slovenskej akadémie vied disponujú aj ďalšími úspešnými technológiami zameranými na „boj“ s rakovinou.

Jednou z nich je zariadenie pre izoláciu nádorových buniek priamo z krvi. „Inovácia, v tomto prípade spočíva v tom, že pacientovi sa krv neodoberá, ale pracuje sa priamo s celým objemom krvi, čím je možné izolovať väčšie množstvo nádorových buniek,“ hovorí Katarína Müllerová z Kancelárie pre transfer technológií  SAV (KTT SAV).  KTT SAV pracuje spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na uplatnení tejto technológie v praxi. „Tak ako aj v prvom prípade, aj tu sme vďaka CVTI SR mohli urobiť kroky, ktoré pomôžu technológiu reálne uplatniť,“ dopĺňa Müllerová.

Podľa Jaroslava Noskoviča z CVTI SR sa pri týchto technológiách, ako aj pri technológii z UK, v súčasnosti pracuje na zabezpečovaní patentovej ochrany a vyhľadávaní partnerov zo súkromnej sféry. „Technológie sú konkurencieschopné, a preto plánujeme pokračovať aj v ďalších krokoch ich komercializácie až k úspešnému  udeleniu licencií na ich používanie,“ dodáva Noskovič.

Centrum vedecko-technických informácií SR, organizácia  rezortu školstva, zastrešuje realizáciu národného projektu NITT SK*. Vďaka nemu mohli aj tieto technológie získať priemyselno-právnu ochranu ako duševné vlastníctvo a môže sa pokračovať v ich prenose do praxe, ktorý projekt NITT SK plne podporuje tak po administratívnej, odbornej, ale i finančnej stránke. Ambíciou národného projektu je podpora právnej ochrany takýchto a iných výsledkov duševného vlastníctva a ich uplatnenie v praxi.

Zdroj: Tlačová správa,  Bratislava 10. apríla 2014, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(EV)

Kľúčové slová:
zdravie, technológia, výskum

Priemyselné odvetvia:
Farmaceutický priemysel

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK