Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Na Žilinskej univerzite vyvinuli vlastný elektromobil

19. 05. 2014

Logo Rádia Regina(5. 6. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 10/16; Dagmar Úradníková, Ctibor Michalka)

Ctibor Michalka, moderátor RTVS: „Na Žilinskej univerzite vyvinuli vlastný elektromobil. Sympatické oranžové autíčko s príznačným názvom Edison získalo aj ocenenie strojársky výrobok roka 2013. Cieľom projektu nebolo dostať ho do sériovej výroby, ale zostrojiť ho. Vozidlá totiž vyvíjajú v materských automobilkách v zahraničí a naši študenti k tomu  nemali prístup."

Dagmar Úradníková, redaktorka RTVS: „Dôvod prečo sa Žilinská univerzita do vývoja vlastného elektromobilu pred 4 rokmi pustila ozrejmuje Ľuboš Kučera z Katedry konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty."

Ľuboš Kučera, Katedra konštruovania a častí strojov Strojnícka fakulta: „Každá automobilka si vyvíja svoj vlastný typ vozidla. Výsledky ich výskumu a vývoja sú viac menej nechcem povedať, že utajené, ale nie sú priamo zverejňované. Preto sme zvolili cestu, postavme si elektrické vozidlo, ktoré bude mať vlastnú koncepciu, vlastný riadiaci systém, pohon, diagnostiku, s ktorým my budeme môcť pokračovať v oblasti výskumu a vývoja."

Dagmar Úradníková: „Ďalšie technické parametre malého mestského elektromobilu približuje Igor Gajdáč z univerzitného vedeckého parku."

Igor Gajdáč, univerzitný vedecký park: „Automobil je dvojmiestny, uloženej energie je tu 24 kilowatthodín, čiže predpokladaný dojazd je okolo 150   180 kilometrov. Maximálna rýchlosť, my sme ju obmedzili na 80 kilometrov za hodinu, ale teoreticky môže dosiahnuť až 120. Celková hmotnosť vrátane posádky je okolo 900 kilogramov."

Dagmar Úradníková: „Na výrobu elektromobilu použili zo sériovo vyrábaných áut len zadnú nápravu, brzdový systém, sedadlá a volant. Všetko ostatné je už dielom asi dvadsiatky študentov. Pod čelnú  masku so svetlami sa napríklad podpísal Peter Bezák."

Peter Bezák, študent: „V prvej fázy sme využili moderné technológie 3D skenovania, kde sme vlastne naskenovali karosériu. Následne bol vlastne vytvorený 3D model konštrukcie držiaka na svetelné moduly a taktiež plastového krytovania svetlometov, ktoré boli vyrobené pomocou 3D tlače."

Dagmar Úradníková: „Absolventi Katedry konštruovania Žilinskej univerzity sú mimoriadne žiadaní, dodáva Ľuboš Kučera."

Ľuboš Kučera: „Naša katedra a časť fakulty nevyprodukovala za posledných 20 rokov ani jedného nezamestnaného."

Dagmar Úradníková: „Dagmar Úradníková, RTVS.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK