Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ing. Darina Kyliánová

25. 06. 2014

Ing. Darina KyliánováVážení čitatelia,              

leto je tu už znova. Aj v čase vytúžených letných dovoleniek vám ponúkame ďalšie číslo časopisu. Toto vydanie obsahuje všetky jeho štandardné rubriky a aktuálna téma je zameraná na ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Práve pod týmto názvom sa v máji tohto roku v priestoroch Centra vedecko-technických informácií  Slovenskej republiky (CVTI SR) konala medzinárodná (regionálna) konferencia, ktorej usporiadateľmi boli tri inštitúcie, a to: Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization  – WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a CVTI SR. Účastníci konferencie mali možnosť  vypočuť  si názory a skúsenosti odborníkov z domova aj zo zahraničia. Diskutovalo sa o vplyve duševného vlastníctva na výkonnosť ekonomiky, na inovačný potenciál a tým na zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny.

Je vhodná doba, aby sme sa aj my na Slovensku posunuli z teoretickej a právnej roviny trochu ďalej, práve aj do tých ekonomických rozmerov. Na poli inovácií je dnes všetko ovocie zo spodných konárov stromov, ľahko dostupných, už obraté. Keď chceme byť konkurencieschopní, musíme sa posunúť o úroveň vyššie. Nestačí byť len montážnou dielňou pre zahraničné firmy, takto sa pridaná hodnota našich produktov nezvýši a naša ekonomika neporastie. Potrebujeme inovovať. Výsledky inovácií zhmotniť do predmetov duševného vlastníctva a následne ich skomercionalizovať.

A práve CVTI SR v rámci projektu NITT SK aj prostredníctvom nášho časopisu TTb účinne vypomáha pri zvyšovaní informovanosti o tejto problematike. Okrem bohatého vzdelávacieho programu je potrebné zdôrazniť hlavne expertné podporné služby. Ide o pomoc v úvodných fázach procesu, ako sú rešerše, obsahová stránka prihlášky, ale v niektorých prípadoch ide aj o pomoc pri komercializácii, napr. iniciovanie prvých obchodných rokovaní.

V rubrike „Národný systém podpory transferu technológií“ vás pravidelne informujeme o napĺňaní princípov správnej realizácie transferu technológií. NPTT ponúka informačné zdroje, ako sú: odborná literatúra, zoznam medzinárodných a regionálnych inštitúcií, zoznam patentových a známkových úradov, databáza odborných expertov a pod.

Pokračujeme v predstavovaní našich lokálnych centier transferu technológií. V tomto čísle sa môžete dozvedieť niečo o takomto pracovisku na našej najstaršej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave. Univerzita má podpísanú zmluvu s CVTI SR, čím sa umožnila výraznejšia podpora z hľadiska financovania služieb spojených s ochranou duševného vlastníctva. Taktiež sa dozviete aj o činnosti centier v zahraničí – tento raz inšpirácie z Nórska.

Zaujímavé čítanie prinášajú články zaoberajúce sa riešením komplikovaných právnych vzťahov medzi autormi, pôvodcami  a inými nositeľmi práv, články o inovatívnom projekte, ktorý priniesol cenu študentom z Prešova, využití odpadového tepla – príbehu podporenej technológie z univerzity v Žiline, ako aj ďalšie zaujímavosti z oblasti vedy.

Veríme, že aj v čase letných dovoleniek vás pestrý obsah nášho časopisu zaujme a že si nájdete čas na jeho prečítanie.

Prajeme vám pekné leto.

Ing. Darina Kyliánová,
predsedníčka redakčnej rady TTb

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK