Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Čo nájdete v elektronickej verzii TTb

19. 05. 2014

Ing. Ján Laštinec
[jan.lastinec@cvtisr.sk]

Vážený čitateľ, v rukách máte 2. číslo už tretieho ročníka časopisu TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb), ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.

V jednotlivých číslach TTb vám prinášame rôzne témy zamerané na transfer technológií (TT).  V bulletine vás informujeme aj o zaujímavých aktuálnych podujatiach, ktoré sa v oblasti TT konajú a ktorých sa môžete zúčastniť. Časť z nich, po ich uskutočnení, spracujú naši redaktori alebo spolupracovníci tak, aby sa k vám v najbližšom čísle dostala viac či menej rozsiahla informácia o konanom podujatí. Niekedy vás môže publikovaná informácia o podujatí zaujať natoľko, že si poviete „škoda, že som sa nezúčastnil“.

Elektronické online periodikum TTb (e-TTb) je vytvorené tak, aby v ňom bolo možné publikovať nielen textové, ale aj multimediálne informácie.

 Obrázok – hlavná stránka TTbObr. 1 – hlavná stránka TTb

Ak nemáte možnosť sa podujatia zúčastniť alebo chcete o ňom dodatočne získať viac informácií,  vložte do prehliadača vo vašom počítači adresu http://ttb.cvtisr.sk a pozrite sa do galérie. Samozrejme, nie je možné spracovať všetky podujatia, ale možno práve to vaše sa tam nachádza. V troch samostatných častiach sa nachádzajú: : fotogaléria, videogaléria a audiogaléria.

V každej galérii sú jednotlivé položky usporiadané tak, že najnovšie sú najvyššie.

Obr. 2 – Galérie

Obr. 2 – Galérie

Kliknutím na niektorú z položiek galérie budete presunutý na stránku toho článku, súčasťou ktorého je zvolený multimediálny obsah.

Obr. 3 – Fotogaléria  Obr. 4 – Video súbory k článku

         Obr. 3 – Fotogaléria                            Obr. 4 – Video súbory k článku

V tomto prípade ide o článok Duševné vlastníctvo a transfer technológií III., publikovaný v TTb 3/2013. Bol to celodenný odborný seminár, organizovaný v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Fotogaléria vám priblíži atmosféru podujatia, videozáznamy vám umožnia prehrať si ktorúkoľvek prednášku, ktorá na seminári odznela. Dostanete sa teda ku každej detailnej informácii, o ktorú máte záujem.

Obr. 6 – Video súbory k článku
Obr. 6 – Video súbory k článku

Predpokladáme, že galérie sa budú postupne rozrastať o ďalšie podujatia. Niektoré  záznamy, ktoré vznikli pred založením TTb, resp. nemusia sa zaoberať iba transferom technológií, nájdete aj vo foto- a videogalériách na adrese http://nitt.cvtisr.sk.

Aby bola prechádzka elektronickou verziou úplná, na záver vás ešte upozorňujeme na možnosť stiahnutia si elektronickej verzie jednotlivých čísel bulletinu vo formáte PDF. Nájdete tu všetky doteraz vydané čísla. Archív vydaných TT bulletinov sa nachádza v pravej časti hornej lišty periodika.

Obr. 7 – Vydané TTb vo formáte PDF

 Obr. 7 – Vydané TTb vo formáte PDF

Na stránku TTb sa dostanete aj priamo z Národného portálu transferu technológií – NPTT: http://nptt.cvtisr.sk/ preklikom cez logo TTb. Na NPTT je tiež archiv TTb.

Obr. 7 – TTB na NPTT

Obr. 7 – TTB na NPTT

Vážený čitateľ, veríme, že ponúknutú možnosť využijete a že sa stanete čitateľom nielen tlačeného, ale aj elektronického obsahu nášho bulletinu. Odporučte nás aj vašim kolegom a známym. 

Adresa TTb: http://ttb.cvtisr.sk

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK