Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Barcelona je „hlavným mestom inovácií“ v Európe

19. 06. 2014

Preložila a spracovala: Mgr. Iveta Molnárová                                                                                   

Logo Európskej komisieEurópska komisia udelila Barcelone cenu  „hlavné mesto inovácií“ v Európe („iCapital“)  za využívanie nových technológií, ktorých cieľom je priblížiť mesto občanom. Barcelonu vybrala skupina nezávislých expertov. Na ďalších miestach skončili  Grenoble (Francúzsko) a Groningen (Holandsko). Výhra 500 000€ bude využitá na ďalšie projekty Barcelony v oblasti inovácií. Cena bola vyhlásená na záverečnom ceremoniáli  podujatia „Innovation Convention 2014“.

Márie Geohheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu uviedla, že Barcelona si zaslúžila víťazstvo za to, že nové technológie využíva v prospech svojich občanov. Zároveň poznamenala, že okrem toho bolo prezentovaných mnoho ďalších veľkých iniciatív a návrhov a vyzvala mestá a regióny, aby sa spojili a podelili o svoje skúsenosti. Význačné iniciatívy na lokálnej úrovni prispejú k premene Európskej únie na „Úniu inovácií“.

V septembri 2011 mestská rada Barcelony začala s projektom „Barcelona ako mesto pre ľudí“,  ktorého cieľom bolo využitie nových technológií na posilnenie hospodárskeho rastu a blahobytu občanov prostredníctvom:

  • iniciatívy zameranej na sprístupnenie dát, ktoré ponúkajú cenné informácie pre občanov a súkromné spoločnosti;
  • iniciatív udržateľného rastu mesta prostredníctvom „inteligentného“ osvetlenia a  mobility;
  • sociálnych inovácií;
  • podpory pri spájaní výskumných centier, univerzít, súkromného a verejného sektora v rámci projektu;
  • zabezpečenia  lepších „inteligentných služieb“ prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

Inovácie sú dôležitou oblasťou pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a podstatou európskej stratégie „Europa 2020“. V súčasnosti žijú dve tretiny populácie EÚ  v mestách a ich okolí. Preto tieto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní inovatívnejšej Európy.

Európska komisia na základe ceny „Hlavné mesto inovácií“ skúma tie mestá, ktoré najviac prispievajú k podpore inovácií a zlepšeniu kvalitu života svojich občanov.

Tlačová správa EK z 11. marca 2014
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-239_en.htm

Viac  informácií:
http://www.ec.europa.eu/icapital

http://www.ec.europa.eu/euic2014

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK