2/2014

Úrad priemyselného vlastníctva SR, WIPO a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  zorganizovali 6. mája 2014 v bratislavskom CVTI SR odbornú regionálnu konferenciu Ekonomické aspekty práv duševného vlastníctva. Odborníci z domova i zo zahraničia (Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Moldavsko) diskutovali o vplyvoch duševného vlastníctva na celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny, na inovačný potenciál, zvýšenie konkurencieschopnosti firiem  a v konečnom dôsledku aj  na formovanie vedomostnej spoločnosti.

celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ