Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

START FIT na podporu inovatívnych projektov

11. 02. 2014

Logo start Fit

Spracovala: M. Izakovičová
[maria.izakovicova@cvtisr.sk]

Fond inovácií a technológií (FIT) v spolupráci s organizáciou Connect predstavuje unikátny projekt START FIT zameraný na finančnú a mentorskú podporu inovatívnych projektov a rozvoj začínajúcich start-up spoločností, ale aj pre podporu už existujúcich podnikateľov.
Do súťaže START FIT sa môžu prihlásiť autori inovatívnych myšlienok z akejkoľvek technickej aj netechnickej oblasti. Spomedzi technických projektov budú vítané projekty so zameraním na témy:

  • tepelné a odpadové hospodárstvo
  • alternatívne zdroje energie
  • priemyselný výskum
  • počítačové videnie (computer vision)
  • rozšírená realita (augmented reality)

 

Autori najzaujímavejších myšlienok budú pozvaní na tzv. investorské raňajky (naplánované na 30. 4. o 10.00 hod. v priestoroch Connect-u), kde budú mať možnosť neformálne prediskutovať odborné detaily svojho projektu s mentorom v danej oblasti. V súťažnom finále sa uskutoční záverečné dopracovanie projektov a ich následné odprezentovanie pred odbornou porotou. Hlavnou výhrou pre víťaza bude 3 000 EUR + možnosť získania investora na kompletnú realizáciu projektu.
Termín podávania prihlášok prebieha prostredníctvom vyplnenia formulára na webovej stránke startfit.connect-network.com v rozmedzí od 15. apríla – 3. mája 2014.

Konanie niekoľkodňového finálového súťažného podujatia  je naplánované na 12. máj – 17. máj 2014

Cieľom FIT je aktívne podporiť malých a stredných podnikateľov, a to aj začínajúcich (start-up), a prispieť tak k rozvoju zamestnanosti a hospodárstva, ako jednej z foriem prorastových opatrení, ktoré vládny kabinet schválil 15. mája 2013. Keďže mladí inovátori okrem finančných prostriedkov potrebujú aj mentoring a skúsenosti ľudí z oboru, fond vznikol spojením štátu ako majoritného akcionára a privátneho investora ako minoritného akcionára. Mladým „start-upistom" budú radiť aj úspešní podnikatelia a manažéri, ktorí budú dohliadať na činnosť fondu a zároveň im budú odovzdávať svoje skúsenosti z praxe.

Súťaž START FIT realizoval Fond inovácií a technológií, a. s. (FIT), už v minulom roku. Spomedzi viac ako 40 inovatívnych start-up projektov zvíťazil projekt bezpilotného lietadla od študentského tímu Anima Technika. Autori tohto riešenia obstáli v konkurencii siedmych ďalších finalistov.

Okrem hlavného víťaza udelil v minulom roku Fond inovácií a technológií aj osobitnú cenu poroty za spoločensky prínosný nápad tímu GetFarmer, ktorý porotu zaujal aplikáciou pre mobilné zariadenia slúžiacou na bližšie prepojenie slovenských farmárov so zákazníkmi. Fond navyše plánuje individuálne rokovania aj s ostatnými finalistami, ohľadom možného poskytnutia finančného grantu na ich projekty v prípade, že dôjde k vzájomnej dohode. FIT na podporu start-upov celkovo rozdelil 4,2 milióna EUR.

 

Zdroje:

MSP online

STARTFIT

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK