Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozvoj plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie

11. 03. 2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne rozvíja v rámci cezhraničnej spolupráce využitie plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie. Partnermi projektu na českej strane sú Masarykova univerzita v Brne a Vysoké učení technické Brno. TASR informovala vedúca kancelárie rektora TnUaD Mária Šedivá.

Hlavným cieľom projektu Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo a keramické technológie je podľa nej vybudovanie siete a kooperačnej platformy partnerských inštitúcií zameraných na inovatívne sklo a keramické technológie.

„Cieľom projektu, ktorý rieši TnUAD v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 je vytvorenie vzdelávacieho programu orientujúceho sa na špecifiká skla a keramických materiálov a plazmových technológií, rovnako na organizovanie spoločných kooperačných podujatí," priblížila Šedivá.

Dodala, že partnerská spolupráca sprostredkuje spoločný postup pri výchove odborníkov najmä na doktorandskom stupni štúdia a výmenu skúseností. „Projekt umožní tiež transfer technológií medzi partnermi zabezpečujúcimi výstupy pre podnikateľský sektor s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti využívaním technológií s vysokou pridanou hodnotou a znižovaním energetickej náročnosti vo výrobách predstavujúcich záťaž pre životné prostredie," uzavrela Šedivá. 

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/trencin-tnuad-rozvija-plazmove-aplikacie-pre-sklo-a-keramicke-technologie/195138/  

(IM)

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK