Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prvé „akademické miesta EVP” na podporu výskumu špičkovej kvality v 11 regiónoch

11. 03. 2014

Logo Európskej komisieTlačová správa

Jedenásť univerzít a vysokých technických škôl v menej rozvinutých regiónoch v Európe by malo jednotlivo dostať príspevok do výšky 2,4 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ na podporu ich výskumnej kapacity na základe zriadenia prvých „akademických miest EVP“, informovala v pondelok Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu. Cieľom iniciatívy je prekonanie rozdielov v inovácii v Európe prostredníctvom pritiahnutia špičkových akademických pracovníkov do organizácií, aby mohli konkurovať centrám excelentnosti v iných častiach Európskeho výskumného priestoru.

Komisárka Geoghegan-Quinnová vyhlásila: „Reakcia na prvú výzvu zriadiť akademické miesta EVP bola obrovská. Na základe toho sa ukázalo, že medzi výskumnými organizáciami v celej Európe existuje skutočný záujem o zlepšenie. Chcem zabezpečiť, aby nikto, kto má potenciál, nezaostal, a preto program Horizont 2020 poskytne financovanie viacerých akademických miest EVP tam, kde sú najviac potrebné.“

Prvá pilotná výzva bola otvorená pre výskumné organizácie, ktoré sa nachádzajú v menej rozvinutých regiónoch EÚ alebo v podobných oblastiach v krajinách pridružených k siedmemu rámcovému programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7). Spolu bolo na vyhodnotenie predložených 111 návrhov, čo vo veľkej miere prekročilo očakávania. Boli zastúpené takmer všetky členské štáty s oprávnenými regiónmi.

Vybraní pracovníci na akademických miestach EVP a ich tímy budú uskutočňovať výskum v širokom spektre vedeckých oblastí, ako je akvakultúra, environmentálna chémia, veterinárne lekárstvo, interakcie medzi ľuďmi a počítačmi a nízke emisie CO2 v mestách (pozri tabuľku).

Po prvej výzve v rámci programu Horizont 2020 zverejnenej v decembri sa očakáva, že na budúci rok bude oznámených približne 15 ďalších akademických miest EVP. 

Súvislosti

Inštitúcie, ktoré prejdú výberovým konaním, musia poskytnúť akademické miesta EVP špičkovým akademickým pracovníkom, ktorí sú schopní zvýšiť úroveň a pritiahnuť viac vysokokvalifikovaných pracovníkov, ako aj peniaze z iných zdrojov, ako napríklad z finančných prostriedkov EÚ určených na výskum alebo z regionálnych fondov EÚ. Pozície musia byť uverejnené a dodržiavať usmernenia EVP (rovnováha mužov a žien, spravodlivosť, transparentnosť, atď.). Kandidáti na akademické miesto EVP môžu pochádzať z celého sveta.

V rámci programu Horizont 2020 budú akademické miesta EVP financované ako hlavná schéma pod akciami týkajúcimi sa „Šírenia excelentnosti a zvyšovania účasti“. Prvá výzva v rámci programu Horizont 2020 uverejnená 11. decembra 2013 (IP/13/1232) uvádzala rozpočet vo výške 34 miliónov eur na ďalšie kolo zriadenia akademických miest EVP a termín na podanie prihlášok je 15. október 2014. Podrobné informácie o novej výzve a oprávnených regiónoch sú k dispozícii na portáli pre účastníkov.

 

Zoznam projektov, ktoré majú byť financované v rámci pilotnej výzvy na akademické miesta EVP (RP7)

Krajina

Inštitúcia

Oblasť výskumu

Belgicko

Université de Mons

Energetická efektívnosť v mestách

Chorvátsko

Záhrebská univerzita - Fakulta veterinárneho   lekárstva

Molekulárne veterinárne lekárstvo

Česká republika

Masarykova univerzita

Biologické vedy

Estónsko

Tallinna Tehnikaulikool

Chémia a spracovanie biomasy

Poľsko

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Biológia rastlín

Portugalsko

MITI – Madeira Interactive Technologies Institute   Associacao

Interakcie medzi ľuďmi a počítačmi

Srbská republika

Institut Za Nuklearne Nauke Vinca

Nanotechnológia

Slovensko

Žilinská univerzita v Žiline

Dopravné systémy a komunikačné technológie

Slovinsko

Institut Jozef Stefan

Analýza potravín prostredníctvom rádioaktívnych   izotopov

Španielsko

Universidad de las Palmas de Grand Canaria

Akvakultúra

Spojené kráľovstvo

Falmouth University

Dizajn digitálnych hier

Ďalšie informácie

MEMO/14/92

Webová stránka akademických miest EVP

Výzva „Rozšírenie“ na portáli pre účastníkov 

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-125_sk.htm 

(IM)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK