Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Novinky v 2. ročníku súťaže Cena za transfer technológií

25. 04. 2014

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Už minuloročná premiéra súťaže Cena za transfer technológií ukázala, že zviditeľňovať naše slovenské nové vynálezy a technológie má význam.  Aktuálne sa spustilo prihlasovanie  do jej druhého ročníka, ktorý prináša aj dve zmeny. 

od 19. marca 2014 môžu vedecké pracoviská prihlásiť svoje nové vynálezy či technológie do druhého ročník súťaže Cena za transfer technológií, ktorú organizuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR).

Zmenou oproti premiérovému ročníku, je že do kategórie inovácia s najväčším potenciálom  pre uplatnenie v praxi môžu po prvý krát prihlásiť svoj vynález či technológiu aj samotní vedci či kolektívy.    

Kategórie súťaže zostávajú nezmenené. To znamená, že oceňovať sa bude  najlepšie realizovaný transfer technológií, prístup inovátora k realizácii transferu technológií a už spomínaná inovácia s najväčším potenciálom  pre uplatnenie v praxi. 

Organizátori súťaže prišli so zmenou aj v samotnom ocenení pre víťazov. Tí sa budú môcť zúčastniť medzinárodného veľtrhu inovácií, na ktorom budú môžu prezentovať svoje vynálezy. „Súťaž má vyzdvihnúť snahu tých našich vedeckých pracovníkov, ktorí majú záujem o zviditeľnenie svojej práce a chcú ju uplatniť aj v komerčnej sfére,“ hovorí Silvester Sališ z CTT CVTI SR ako jeden z organizátorov   súťaže.

Prihlasovanie do súťaže potrvá do 30.6. 2014 a víťazi budú slávnostne vyhlásení 8. októbra 2014 na Konferencii NITT SK 2014.

Viac informácií o Cene za transfer technológií nájdete a projekte Národná infraštruktúra na podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, v rámci ktorého sa súťaž koná, nájdete na Národnom portáli pre transfer teChnológií – NPTT (www.nptt.sk)     

Kľúčové slová:
CVTI SR, podpora transferu technológií , Cena za transfer technológií

Cena za transfer technológií odštartovala svoju premiéru

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK