Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Nanočastice selénu ako účinná alternatíva antibiotík

24. 04. 2014

logo MENDELU

Preložila Mgr. Mária Izakovičová

Podľa objavu českých vedcov z Mendelovej univerzity v Brne (MENDELU) si nanočastice selénu poradia aj s takými bakteriálnymi vytrvalcami, akým je Staphylococcus aureus, a pôsobia aj tam, kde bežné antibiotiká už nezaberajú. Selénové nanočastice zatiaľ pri nasadení proti rezistentným baktériám preukazujú vysokú účinnosť.

Selénové nanočastice sú veľmi malé (10 -9m), dokážu však rýchle ničiť baktérie. Poradia si aj s nebezpečným stafylokokom a pôsobia aj tam, kde už bežné antibiotiká nezaberajú.

„Každý organizmus sa prispôsobí svojmu prostrediu tak, aby v ňom prežil. Presne to robia aj baktérie, ktoré sa my ľudia snažíme v dnešnej dobe likvidovať pomocou antibiotík. Baktérie sa stále adaptujú na nové podmienky, mutujú a získavajú rezistenciu voči antibiotiku“ vysvetľuje vedúci výskumnej skupiny René Kizek (Ústav chemie a biochemie MENDELU a CEITEC).

S možnosťou, ako bojovať práve proti týmto rezistentným a multirezistentným baktériám, prišli práve českí vedci z Mendelovej univerzity v Brne. Problém chcú vyriešiť použitím nových typov nanočastíc kovu, konkrétne selénu. Tie sú úplne odlišné od antibiotík svojím pôsobením a vlastnosťami, dokonca predbehnú doteraz používané antibiotické látky i ďalšie nanočastice kovu, ako sú striebro či zinok. Selénové nanočastice dokážu účinne bojovať aj s takým extrémne odolným súperom, akým je zlatý stafylokok. Ten je zodpovedný za rad ťažko liečiteľných infekcií a môže byť pre pacienta veľmi nebezpečný.

„Testovali sme nanočastice striebra a selénu. Testy nám ukázali, že tieto kovy, vo forme nanočastíc, zlatého stafylokoka zabíjajú, ale zároveň nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudské telo. Selénové nanočastice pritom predbehli tie strieborné, preto jsme sa rozhodli vydat touto cestou,“ konštatuje René Kizek.


Nanočastice selénu ako účinná alternatíva antibiotík
Jeho tím na výskume pracuje viac ako päť rokov. K náhrade bežných antibiotík selénovými nanočasticami pri liečbe bakteriálnych ochorení u človeka sú však potrebné ešte náročné klinické skúšky, ktoré trvajú niekoľko rokov. V súčasnej dobe brnenskí vedci hľadajú spôsob, ako nanočastice uchytiť a fixovať na najrôznejších látkach a materiáloch, ako sú obväzy či gély, a to pomocou polymérnych látok, ktoré sú telu blízke. V tejto podobe by mohli už čoskoro pomôcť napríklad ľuďom pri hojení ťažkých popálenín. Selénové nanočastice môžu byť využívané aj pre antimikrobiálne ošetrenie chirurgických nástrojov.
„V tomto obddobí už jednáme s výrobcom podlahových krytín a interiérových obkladov na využitie výsledkov výskumu pri výrobe špeciálnych podlahových či iných krytín, ktoré sa môžu dodávať napríklad do nemocníc či laboratórií. Pokiaľ sa dohodneme na spolupráci, môžu sa výsledky našich vedcov veľmi skoro uplatniť aj v praxi“ hovorí Robert Plaga, riaditeľ Centra Transferu technologii MENDELU.

Európske centrum výskumu
Projekt týkajúci sa využitia selénových nanočastíc bol predstavený v júni 2013 na 5. kongrese európskych mikrobiológov v Lipsku, pod záštitou Federácie európskej mikrobiologickej spoločnosti. Výsledky brnenských vedcov na kongrese tak zaujali, že spoločnosť prišla s ponukou na napísanie vedeckej štúdie, ktorá bude publikovaná v prestížnom časopise FEMS Microbiology Letters a sprístupnená ostatným vedcom z oboru.Tí tak môžu využívať poznatky zo štúdie v ďalších projektoch týkajúcich sa použitia kovových nanočastíc v boji s baktériemi.

Pozoruhodné vlastnosti nanočastíc kovov
Rozvoj nanotechnológií nastal na začiatku nového tisícročia. Svoje uplatnenie našli veľmi rýchlo aj v praxi, tak ako v odboroch technických, tak v medicíne. Všeobecne možno nanotechnológiu definovať ako technický odbor pracujúci s materiálmi o veľkostiach na úrovni nanometrov (jeden nanometer je 10 -9m) . Výhoda nanočastíc je práve v ich veľkosti. Disponujú veľkou aktívnou plochou, vďaka svojim rozmerom môžu prestupovať aj bunkovými membránami. "Ak použijeme magneticky aktívne nanočastice, získame ideálny prostriedok pre cielený transport liečiv v ľudskom tele. Táto metóda by priniesla výrazný pokrok pri liečení rôznych ochorení," doplňuje Kizek.

Prepojenie vedeckých poznatkov s praxou pritom nie je pre brnenských výskumníkov ojedinelé. Ústav chémie a biochémie pri Mendelovej univerzite v Brne dokázal aplikovať svoje poznatky v mnohých odboroch. Tunajší experti napríklad objavili spôsob, ako dopraviť lieky proti rakovinotvornému bujneniu priamo k postihnutému tkanivu.


Zdroj:
Doktorka.CZ

Fotozdroj:
Mendelova univerzita v Brne (MENDELU)

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK