Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Festival vedy a inovácií 2014

16. 04. 2014

baner podujatia
V dňoch 25. – 26. apríla 2014 sa bude konať v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, s podporou mesta Trnava, Festival vedy, ktorý je súčasťou projektu „Festival vedy ako platforma pre podporu spolupráce medzi univerzitami regiónu V4“ financovaného Vyšehradským fondom.

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť, prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a vedomostí, základňu pre aktívnu vedeckú spoluprácu v rámci regiónu V4. Je to tiež príležitosť na prepojenie akademických, vedeckovýskumných a podnikateľských organizácií v rámci krajín V4, za účelom podpory a spolupráce v oblasti medzinárodnej mobility vysokoškolských učiteľov a študentov, ako aj v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Festival vedy bude dvojdňovým podujatím, ktoré sa v takomto zameraní a rozsahu uskutoční na Slovensku prvýkrát. Cieľom festivalu bude vytvoriť platformu pre spoluprácu nielen výskumníkov, vedcov a profesionálov v oblasti podnikania a manažmentu, ale aj umelcov a študentov zo SR a celej Európy. Festival poskytne priestor, ktorý má napomôcť k rozvoju spolupráce, k zvýšeniu povedomia o najnovších trendoch v oblasti inovácií, ako aj podnietiť záujem žiakov a študentov o najnovšie poznatky z oblasti zelených a sociálnych inovácií.

Festival vedy a inovácií 2014 sa organizuje v nadväznosti na oficiálne otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácií na Slovensku, ako výsledku spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave a Európskou alianciou pre inovácie so sídlom v Bruseli.

V piatok 25. apríla 2014 Festival vedy bude prebiehať na pôde MTF STU na Paulínskej ulici v Trnave. V panelových diskusiách na témy zamerané na inovácie a medzinárodné projekty Horizont 2020 budú diskutovať zástupcovia domácich a zahraničných ministerstiev, univerzít a výskumných centier, ako aj členovia Európskej komisie.

V sobotu 26. apríla 2014 sa festival presunie na Trojičné námestie v Trnave, kde sa návštevníci môžu aktívne zapojiť do riešenia praktických, vedeckých a technických úloh a taktiež budú mať  možnosť vidieť recitačné, spevácke i tanečné vystúpenia detí MŠ, študentov ZŠ i SŠ. Študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu sa k festivalu pripojili s iniciatívou „MTF prechádza na zelenú,“ ktorého cieľom je zabezpečiť materiálne podmienky na zavedenie separovaného zberu na študentských internátoch. V priestoroch ich stánku si návštevníci budú môcť vlastnoručne vyrobiť rôzne úžitkové predmety z PET fliaš, či papierových kartónov, pričom cieľom bude vyrobiť čo najviac výrobkov.

V rámci podujatia vystúpia tiež s ukážkami historického šermu Agentúra HECTOR a skupina VINEDI, ktorá sa predstavila lukostreľbou. O hudobný zážitok sa postará spevácky zbor CANTICA NOVA.

Logo STU MTF

Zdroj:

Festival vedy a inovácií

www.festivalofscience.eu/language/sk

(MI)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK