1/2014

D_Caplovic_a__M_Geoghegan-Quinn

Pri príležitosti otvorenia nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020 na Slovensku, konala sa v dňoch 21. a 22. 1. 2014 v Bratislave konferencia pod názvom „Horizon 2020 Connections“ a sprievodné podujatie Matchmaking – séria stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov Horizontu 2020 so záujemcami o vytvorenie projektových konzorcií na základe profilov.  Okrem toho mali záujemcovia o projekty možnosť prediskutovať svoje výskumné zámery s delegátmi programových výborov a národnými kontaktnými bodmi.  

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ