Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Bulletins of 2014

4/2014 15. 02. 2015

3/2014 27. 10. 2014

Špeciál 2014 21. 09. 2014

2/2014 04. 07. 2014

Industrial Property Office of SR (IPO SR), the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI) organised the regional conference Economic Aspects of Intellectual Property Rights in the SCSTI in Bratislava on May 6.

1/2014 30. 04. 2014

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Video

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Supporting research in Slovakia / The project is funded by the EU
National infrastructure for supporting technology transfer in Slovakia – NITT SK