Workshop on the use of ePCT and ePCT Filing

20. 02. 2017

Hlavný organizátor World Intellectual Property Organization (WIPO)v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR, Slovenskou komorou patentových zástupcov a Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozývajú na podujatie:

PCT WORKSHOP – EPCT FILING: Workshop on the use of ePCT and ePCT Filing

Workshop je zameraný na použitie a vypĺňanie ePCT patentovej prihlášky a bude sa komunikovať v jazyku anglickom bez tlmočenia.

Dátum: 27. 2. 2017,  9.00  13.00 hod.
Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, konferenčná miestnosť na 2. poschodí

Program 

Zdroj: NPTT (CVTI SR)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK