Wireless world – bezdrôtový svet – Jozef Murgaš

25. 11. 2015

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša (1864 – 1929), vynálezcu a priekopníka rádiotelegrafie, zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) výstavu nazvanú Wireless world – bezdrôtový svet – Jozef Murgaš.

V dňoch od 20. 11. 2015 do 18. 12. 2015 je táto panelová výstava inštalovaná v priestoroch Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1. Prezentuje výskum a objavy Jozefa Murgaša v oblasti rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie.

Jozef Murgaš mal rozhodujúci podiel na možnostiach zrozumiteľného bezdrôtového prenosu informácií telegrafných značiek. Patentovú prioritu nerušeného bezdrôtového prenosu informácií princípom „Tón-systém“ mu v roku 1916 priznal Okresný súd v New Yorku.

Výstava Jozef Murgaš na Žilinskej unvierzite v Žiline

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ