Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená

10. 10. 2016

Slovak Business Agency, ako vykonávateľ Schémy a Programu na podporu startupov, zverejnila výzvu zameranú na poskytovanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva zo strany expertov.

Výzva je určená ako pre širokú verejnosť, tak aj pre začínajúcich podnikateľov (najmä startupy), primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.

Termín uzavretia výzvy je 31. 10. 2016.

Celková výška pomoci pre prijímateľa v rámci komponentu „Startup  sea“ nesmie presiahnuť 15 000 EUR. Pri prekročení tejto sumy si rozdiel v nákladoch hradí žiadateľ z vlastných zdrojov.

Viac informácií a prihláška

Zdroj: sbagency

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK