Výzva komponentu „Startup sea“ iniciatívy Startup Sharks je otvorená

10. 10. 2016

Slovak Business Agency, ako vykonávateľ Schémy a Programu na podporu startupov, zverejnila výzvu zameranú na poskytovanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva zo strany expertov.

Výzva je určená ako pre širokú verejnosť, tak aj pre začínajúcich podnikateľov (najmä startupy), primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.

Termín uzavretia výzvy je 31. 10. 2016.

Celková výška pomoci pre prijímateľa v rámci komponentu „Startup  sea“ nesmie presiahnuť 15 000 EUR. Pri prekročení tejto sumy si rozdiel v nákladoch hradí žiadateľ z vlastných zdrojov.

Viac informácií a prihláška

Zdroj: sbagency

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ