Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

03. 10. 2017

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Konferencia je určená vedeckým a výskumným pracovníkom verejných akademických inštitúcií, poslucháčom na verejných vysokých školách a pracovníkom centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Odborný seminár je určený výhradne pre pracovníkov centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Viac informácií  a registrácia na stránke NPTT

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ