Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

03. 10. 2017

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Konferencia je určená vedeckým a výskumným pracovníkom verejných akademických inštitúcií, poslucháčom na verejných vysokých školách a pracovníkom centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Odborný seminár je určený výhradne pre pracovníkov centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Viac informácií  a registrácia na stránke NPTT

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK