Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016

09. 09. 2016

Pozývame Vás na šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovaný v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR. Jej súčasťou je panelová sekcia so súťažou o Najpútavejší plagát konferencie a odovzdávanie ocenení víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2016.

Dátum konferencie: 6. – 7. 10. 2016
Miesto konferencie: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Účasť na podujatí je bezplatná, tlmočenie je zabezpečené.

Elektronická registrácia do 30. 9. 2016

Pozvánka s programom 

Viac informácií o konferencii

Zdroj: NPTT

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ