Trans Tech Burza 2015

18. 09. 2015

Druhý ročník podujatia sa bude konať v dňoch 29. – 30. 9. 2015 v hoteli Saffron v Bratislave. Na podujatí sa prezentujú technológie a výsledky vedy, výskumu a vývoja z rôznych oblastí určené na komercializáciu a prenos do praxe. Súčasťou podujatia je aj možnosť stretnutí zástupcov prezentovaných technológií so zástupcami podnikateľského sektora.

Registrácia a účasť na stretnutí partnerov je bezplatná.

Viac informácií na stránke podujatia: http://ttb.sk/

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ