Podpora JIC aj pre slovenské startupy!

26. 07. 2016

Brnenský JIC ponúka aj slovenským startupom trojmesačný medzinárodný akcelerátor pre nové firmy alebo záujemcov o podnikanie s inovatívnymi technologickými nápadmi. Firmy získajú prístup k silným partnerom, financovanie, pracovné priestory, vzdelávanie a mentoring. Prihlášky do 7. 8. 2016.

Viac informácií  

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ