Podpis memoranda V4 o podpore inovácií a startupov

15. 10. 2015

Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko podpísali 12. októbra 2015 v Prahe memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

Vznik memoranda iniciovala Slovenská republika v novembri 2014 počas svojho predsedníctva v rámci V4.

Memorandum o porozumení, ktoré za Slovenskú republiku podpísal minister Vazil Hudák, umožní zintenzívniť spoluprácu a pomôcť krajinám strednej Európy profilovať sa ako ekonomiky s dynamickým „startup ekosystémom“ a dôrazom na inovácie.

Cieľom vyšehradskej spolupráce v tomto smere je výmena skúseností v problematike podpory inovatívnej a digitálnej ekonomiky, ako aj spoločná prezentácia inovačného potenciálu regiónu V4 v zahraničí. Práve pri podpore vstupu inovatívnych spoločností na zahraničné trhy sa ukazuje ako nevyhnutné spájanie síl a budovanie značky V4.

Vláda SR prijala 10. júna 2015 Koncepciu na podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému, ktorej zámerom je podporiť mladé inovatívne podniky a podnikateľskú kultúru na Slovensku.

Viac informácií  

Zdroj: MH SR  

JN

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ