Poď do Fablabu na bootcamp!

13. 10. 2015
Pre všetkých, ktorým digitálne technológie 21. storočia nie sú ľahostajné a chceli by sa s nimi naučiť pracovať, pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR 10-dňový bootcamp. Hovoriť budeme spolu aj o základoch digitálneho dizajnu, tvorby a rapídneho prototypovania.
Bootcamp bude viesť Ronald Postma, absolvent FabAcademy MIT Boston. Jednotlivé dni prinesú rôznorodé činnosti: úvod do digitálneho prototypovania, počítačom riadené rezanie, návrh elektroniky, 3D tlač, výroba vlastného arduina procesora, počítačom riadené frézovanie materiálov a priemyselné techniky výroby foriem. Podujatie je plánované v termíne 2. – 13. novembra 2015 v bratislavskej tvorivej dielni Fablab.

Možnosť záväzného prihlásenia a kompletný program nájdete na www.fablab.sk. Záujemcovia sa môžu registrovať do 31. októbra 2015.
 
FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Financovaný je v rámci národného projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa, ktorý finančne podporil Európsky fond regionálneho rozvoja. Projekt realizujú Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva a Slovak Business Agency, ako partner projektu.

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ