Otvorenie prvých výziev Future and Emerging Technologies (FET)

16. 12. 2015
Oblasť
Future and Emerging Technologies

Future and emerging technologies, výzvy, 2016/2017

Dňa 8. 12. 2015 boli otvorené prvé výzvy v rámci Future and Emerging Technologies (FET) pracovného programu na obdobie 2016/2017.

Oblasť FET sa zameriava na financovanie projektov, ktoré sú rizikovejšie z hľadiska využitia inovátorských riešení a tém v oblastiach využitia nových technológií. Výzvy sú teraz otvorené v dvoch hlavných skupinách, ktorými sú FET Open FET Proactive.

FET Open poskytuje financovanie bottom-up tým projektom, ktoré sú prieskumné a spracúvajú inovátorské myšlienky.

FET Proactive sa zameriava na financovanie nových európskych výskumných komunít v špecifických oblastiach.

Návrhy projektov, ktoré sú pre tieto oblasti hodnotené ako relevantné musia pokrývať 6 kritérií:

  • dlhodobá vízia
  • prelomový vedecký a technologický cieľ výskumu
  • novosť
  • radikálny prístup
  • vysoká rizikovosť pri realizácii projektu
  • interdisciplinárnosť

Viac informácií o oblasti FET ako aj o otvorených výzvach nájdete na adrese ec.europa.eu pre FET Open a na ec.europa.eu pre FET Proactive.

Prezentáciu Európskej komisie k tejto téme nájdete v pdf slord.sk 

Zdroj: SLORD.sk

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ