O startupoch a podpore inovácií sa diskutovalo aj v Berlíne

23. 10. 2015

Startupovú konferenciu Growth Company Forum otvoril prezident SR Andrej Kiska. Spoluúčastníkmi konferencie boli štátny tajomníka Ministerstva hospodárstva Miroslav Obert, minister školstva Juraj Draxler, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Igor Slobodník, zástupcovia súkromnej sféry, startupov, akademickej obce a rezortov hospodárstva, školstva a zahraničných vecí.

Prezident Andrej Kiska sa počas svojej návštevy v Berlíne stretol so zástupcami berlínskeho inovačného prostredia. Zástupcovia slovenskej akademickej obce sa tiež stretli so zástupcami Humbolt Innovation Centre (Centrum pre inovácie Humboltovej univerzity). Predstavitelia súkromnej sféry zo Slovenska absolvovali stretnutia najmä v oblasti robotiky, automobilového priemyslu, kreatívneho priemyslu a informačných technológií.

Víziou MH SR je aktívne participovať na týchto návštevách a podporovať prepájanie subjektov inovačného prostredia na Slovensku so zahraničnými partnermi a nadväzovanie obchodných vzťahov.

Viac informácií 

Zdroj: MH SR

(JN)

 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ