Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu

19. 10. 2015

Dňa 26. 10. 2015 sa v B-klube Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) uskutoční informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Informačný deň organizuje EIT v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SRMinisterstvom hospodárstva SR.

Hlavným cieľom podujatia je informovať predstaviteľov univerzít, výskumných centier a podnikov o možnostiach zapojenia sa do aktivít EIT a o pripravovanej výzve EIT v roku 2016.

EIT vznikol za účelom posilniť inovačnú schopnosť krajín EÚ vďaka integrovaniu vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií. V súčasnosti zastrešuje EIT päť znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge Innovation Community – KIC) v oblastiach Climate-KIC, KIC InnoEnergy, EIT ICT Labs, EIT Raw Materials, EIT Health. Na začiatku roku 2016 bude otvorená výzva na dve nové spoločenstvá KIC (každá max. 5 krajín): „Food for Future“ a „Added Value Manufacturing“. 

Účasť na podujatí potvrdil riaditeľ EIT Martin Kern a významní zástupcovia všetkých existujúcich KICs. Za slovenskú stranu budú podujatie otvárať minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a minister hospodárstva SR Vazil Hudák.

Program (SJ)  

Program (AJ) 

Registrácia  

Kontakt:

Mgr. Jana Stadtruckerová (MŠVVaŠ SR), jana.stadtruckerova@minedu.sk, tel. 02/59 374 718
Ing. Lukáš Zendulka (MŠVVaŠ SR), lukas.zendulka@minedu.sk, tel. 02/59 374 736
Michal Laco (MH SR), michal.laco@mhsr.sk, tel. 02/48 541 803

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ