Horizont 2020 zverejnil výzvy na najbližšie dva roky

23. 11. 2015

Európska komisia po osemnástich mesiacoch príprav, vyjednávaní a konzultácií zverejnila nový pracovný program na roky 2016 a 2017 pre výskum, vedu a inovácie.

V poradí ide už o druhý pracovný program v Horizonte 2020. Dokument rozdelený na 20 častí prináša prehľad výziev na nasledujúce dva roky. Celkovo sa na výskumné a inovačné projekty prerozdelí takmer 16 miliárd EUR.

Viac informácií obsahuje článok od Daniela Straku, vedúceho Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zdroj: Science.sk   

(JN)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ