Aktuality

Sto miliónov EUR pre začínajúce podniky v oblasti technológií 23.Jul 2013

Európska komisia vyčlenila 100 miliónov EUR na podporu začínajúcich technologických firiem

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor 19.Jul 2013

Výstava v Centre vedecko-technických informácií SR venovaná významnému slovenskému geodetovi a kartografovi Samuelovi Mikovínimu. Výstava potrvá do 31. 10. 2013.

Konferencia NITT SK 2013 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 18.Jul 2013

V Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava sa bude konať 8. októbra 2013 Konferencia NITT SK 2013 –Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Zlatá a strieborná medaila na medzinárodnej súťaži v rámci veľtrhu INVENTO 05.Jul 2013

Na veľtrhu INVENTO v Prahe sa v dňoch 6. až 8. júna 2013 konala medzinárodná súťaž vynálezov a inovácií spojená s udeľovaním zlatých medailí.

Transfer technológií na Rádiu VIVA 20.Mar 2013

Dňa 23. 3. 2013 bude hosťom sobotňajšej relácie Víkend na VIVE riaditeľ divízie výskumu a vývoja, Ing. Peter Brziak, PhD., EWE, IWE, z Výskumného ústavu zváračského, Priemyselného inštitútu SR.

Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69 25.Feb 2013

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár: Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69.

Rozhovor v rádiu VIVA na tému Transfer technológií. 25.Jan 2013

Dňa 24. 2. 2013 bude hosťom nedeľnej relácie Víkend na VIVE rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., ktorý bude hovoriť o transfere technológií a spôsobe, ako sa do neho zapájajú práve vysoké školy na Slovensku.

Európsky projekt BIONEXGEN na STU 22.Jan 2013

Cieľom projektu je nájsť nové ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii. Projekt je súčasťou 7. rámcového programu Európskej únie, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja. Ukončí sa v januári 2014. Na medzinárodnom projekte Európskej únie BIONEXGEN spolupracuje 17 výskumných inštitúcii a univerzít, vrátane Slovenskej technickej univerzity.


<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>


Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ