Aktuality

Otvorenie prvých výziev Future and Emerging Technologies (FET) 16.Dec 2015

Oblasť FET sa zameriava na financovanie projektov, ktoré sú rizikovejšie z hľadiska využitia inovátorských riešení a tém v oblastiach využitia nových technológií. Výzvy sú teraz otvorené v dvoch hlavných skupinách.

Wireless world – bezdrôtový svet – Jozef Murgaš 25.Nov 2015

Výstava je inštalovaná na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline od 20. novembra do 18. decembra 2015.

Horizont 2020 zverejnil výzvy na najbližšie dva roky 23.Nov 2015

Európska komisia zverejnila nový pracovný program na roky 2016 a 2017 pre výskum, vedu a inovácie. Na výskumné a inovačné projekty sa prerozdelí takmer 16 miliárd EUR.

O startupoch a podpore inovácií sa diskutovalo aj v Berlíne 23.Oct 2015

Startupová konferencia Growth Company Forum sa konala 15. októbra 2015 v Berlíne

Informačný deň Európskeho inovačného a technologického inštitútu 19.Oct 2015

Dňa 26. 10. 2015 sa v B-klube Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU).  Informačný deň organizuje EIT v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SRMinisterstvom hospodárstva SR.

Podpis memoranda V4 o podpore inovácií a startupov 15.Oct 2015

Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko podpísali 12. októbra 2015 v Prahe memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

Poď do Fablabu na bootcamp! 13.Oct 2015

Pre všetkých, ktorým digitálne technológie 21. storočia nie sú ľahostajné a chceli by sa s nimi naučiť pracovať, pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR 10-dňový bootcamp v termíne 2. – 13. novembra 2015. Záujemcovia sa môžu registrovať do 31. októbra 2015.

Štúdia uskutočniteľnosti Dunajského regionálneho výskumného a inovačného fondu 22.Sep 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovalo v júni 2015 štúdiu na analyzovanie možnosti podpory výskumných a inovačných aktivít v dunajskej oblasti.

Trans Tech Burza 2015 18.Sep 2015

Druhý ročník podujatia sa bude konať v dňoch 29. – 30. 9. 2015 v hoteli Saffron v Bratislave.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>


Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ