Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Viliam Thurzo

29. 10. 2015

(1912 − 1984)
Zakladateľ modernej onkológie na Slovensku, spoluobjaviteľ nádorového vírusu B77

Narodil sa 13. novembra 1912 v Komárne. Po absolvovaní štúdia medicíny na LF UK v Bratislave roku 1940 pôsobil v sanatóriu v Novom Smokovci. Od roku 1945 bol povereníkom zdravotníctva, ale už roku 1946 založil Ústav pre výskum a liečenie nádorov, predchodcu Výskumného ústavu onkologického a dnešného Onkologického centra SAV. Bol popredným predstaviteľom československej onkológie a ako jeden z prvých vedcov v strednej Európe rozpracoval koncepciu onkologického výskumu a onkovirológie. Pod jeho vedením sa zrodil objav vtáčieho sarkómového vírusu B77 {Bratislava 77), ktorý sa dnes používa v mnohých svetových ústavoch ako model na štúdium genetického materiálu vírusu, ktorý spôsobuje rakovinu. Bol autorom prác Rakovina a boj proti nej (Martin 1953), Základy onkológie (1978), spoluautorom diela Úvod do onkológie (Bratislava 1972). Od roku 1975 bol československým zmocnencom pre vedeckú spoluprácu krajín RVHP vo výskume zhubných novotvarov a od roku 1977 stal sa členom Predsedníctva Svetovej rady mieru. Uznania za jeho priekopnícku prácu sa mu dostalo aj udelením členstva v Akadémii vied NDR, čestným doktorátom univerzity v Uppsale (1977) i čestným členstvom onkologických spoločností v Bulharsku a Maďarsku. Bol nositeľom najvyšších štátnych a vedeckých vyznamenaní u nás, od roku 1975 bol akademikom SAV a od roku 1977 ČSAV.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK