Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úžitkové vzory

30. 10. 2015

Kategória úžitkový vzor označovaná aj ako „malý patent“ bola u nás zavedená až v roku 1992. Podlieha registrácii a má platnosť len 10 rokov. Prebieha len registračné konanie a Úrad vydáva osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra.
Prvý úžitkový vzor „Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach“ v období samostatného Slovenska získal VÚMA a.s. Nové Mesto nad Váhom v roku 1993. Jeho pôvodcom je Ing Jaromír Górny.

Kľúčové slová:
úžitkové vzory

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK