Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Úspešná technológia podporená z projektu NITT SK

29. 10. 2015

Jedným z viacerých úspešných príkladov, ktoré boli podporené expertnými službami z Národného systému podpory transferu technológií a aj finančne na úhradu poplatkov za priemyselno-právnu ochranu z účelovo viazaných prostriedkov CVTI SR, je modulárny automatický systém na monitorovanie nočnej oblohy AMOS−All-sky Meteor Orbit System, ktorý bol vyvinutý na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Hoci prototyp tohto zariadenia slúži od roku 2007 na vedecké účely v observatóriu UK v Modre, projekt NITT SK znamenal obrovskú príležitosť, ako zariadenie zviditeľniť.

Pre pracovníkov Centra transferu technológií pri CVTI SR sa príbeh o systéme AMOS začal v roku 2013, keď bola prostredníctvom CTT pri Univerzite Komenského zadaná požiadavka podporiť z NSPTT túto technológiu. Rozbehol sa koncert aktivít pod taktovkou pracovníkov CTT CVTI SR, do ktorých boli zaangažovaní pôvodcovia tejto technológie, CTT pri UK a externí experti. Vypracovali rešerše a na ich základe spracovali prihlášky úžitkového vzoru a podali ich na príslušné patentové úrady na Slovensku (číslo prihlášky 78-2013) a v Českej republike (číslo prihlášky 2013-27981), ktoré ich zaregistrovali a zapísali. Tiež vypracovali rešerš na ochrannú známku, spracovali a podali žiadosť o zápis ochrannej známky „Shooting Star FINDER“ na ÚPV SR (POZ 5282-2015).

Shooting Star FINDER
 Prihláška ochrannej zámky na zariadenie na sledovanie nočnej oblohy


Teraz, keď bolo duševné vlastníctvo pôvodcov starostlivo právne ochránené, AMOS mohol byť v plnej kráse predstavený svetu. V sprievode pracovníkov CTT CVTI SR cestoval spolu s ďalšími technológiami podporenými z NSPTT síce len do susednej Prahy, avšak na veľtrh vynálezov a inovácií s medzinárodnou účasťou INVENTO 2013 Prague, ktorý je zaradený do svetovej série podobných podujatí podporovaných Medzinárodnou federáciou asociácie vynálezcov (IFIA). Dôkazom o dôsledne pripravenej propagácii a o tom, že sa AMOS zajagal hviezdnou žiarou, je zlatá medaila, ktorú odborná hodnotiaca komisia udelila tomuto zariadeniu spomedzi asi 160 technológií prezentovaných na veľtrhu.
Pre olympionika je zlatá medaila vytúženou métou a korunou jeho snaženia. V prípade technológie je vytúženou métou jej pôvodcov, aby technológia mohla prinášať úžitok aj iným a slúžila pre dobro celej spoločnosti. To je zmyslom transferu technológií a tak k nemu pristupujú aj pracovníci CTT CVTI SR. V spolupráci s externými expertmi vypracovali odhad komerčného potenciálu systému AMOS a nechali vypracovať znalecký posudok na určenie výšky licenčných poplatkov.
Identifikovali potenciálnych záujemcov a komunikovali s nimi. So spoločnosťou, ktorá prejavila o technológiu vážny záujem, viedli rokovania a dohodli licenčné podmienky na poskytnutie výhradnej licencie na výrobu a predaj zariadenia.
Právnickej firme zadali vypracovať licenčnú zmluvu, ktorú v súčasnosti záujemca o technológiu pripomienkuje. Verme, že táto fáza sa skoro skončí a svetlo sveta uzrie mnoho ďalších systémov AMOS, aby starostlivo sledovali nielen to, čo sa deje na oblohe, odhaľovali históriu a vývoj slnečnej sústavy, ale aby si našli aj ďalšie praktické uplatnenie ... aby príbeh o úspešnom transfere technológií mohol pokračovať a bol povzbudením aj pre ostatných.
V marci 2015 bolo zariadenie inštalované na špičkovom svetovom observatóriu, Európskom severnom observatóriu na Kanárskych ostrovoch. Pozorovateľňa pozostáva z dvoch observatórií Teide a Roque de los Muchachos umiestených v nadmorskej výške prevyšujúcej 2300 metrov. Pri tmavej nočnej oblohe za vynikajúcich pozorovacích podmienok AMOS dosahuje vysokú efektivitu, je schopný sledovať zdroje meteoroidných častíc zo severnej a z veľkej časti južnej nočnej oblohy a poskytovať cenné údaje na vytvorenie modelu populácie meteoroidov v okolí Zeme. Modely slúžia pri prevádzke satelitov na obežnej dráhe a medziplanetárnych sond a sú tiež nutné z hľadiska možného ohrozenia posádok na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Ambíciou je inštalácia systému AMOS v Čile a pokrytie celej južnej oblohy, čím sa zabezpečí sledovanie prítoku medziplanetárnej hmoty do atmosféry Zeme spolu so stanicami na Slovensku, Kanárskych ostrovoch a Čile z rôznych smerov a počas dňa po dobu 18 hodín.

modul
Modulárny automatický systém na monitorovanie Mobilita prenosný. Systém na sledovanie nočnej oblohy  vyvinutý vynálezcami z UK v Bratislave, priemyselno-právne chránený ako úžitkový vzor.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK