Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štefan Anián Jedlík

30. 10. 2015

(1800 − 1895)
Významný priekopník v elektrotechnike

Narodil sa 11. januára 1800 v Zemnom pri Komárne, kde sa jeho otec vysťahoval za chlebom z Liptova. Po stredoškolskom štúdiu v Trnave a Bratislave vstúpil do rehole v zadunajskej Pannonhalme a súčasne študoval na peštianskej univerzite matematiku a fyziku. Po získaní doktorátu (1822) pôsobil ako profesor fyziky na gymnáziu v Rábe a v rokoch 1829 − 1840 na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Odtiaľ odišiel za profesora fyziky na peštiansku univerzitu (1840 − 1878), kde bol i rektorom. Už počas pôsobenia v Rábe zostrojil roku1830 malý pohyblivý elektromagnet, ktorý bol v podstate elektromotorom a slúžil mu na hodinách fyziky na experimenty. Na bratislavskej Kráľovskej akadémii skonštruoval roku 1840 magnetický čap, ktorý sa neskôr stal základnou súčasťou elektrického rušňa. Z tohto obdobia pochádza aj jeho unikátny prístroj na rezanie veľmi jemných optických mriežok a dômyselné zariadenie na výrobu sódovej vody.

Jedlík obohatil vedu a techniku desiatkami vynálezov a zlepšení (niektoré maďarské pramene ich uvádzajú osemdesiat). Z najvýznamnejších treba spomenúť tzv. rúrkový zberač blesku, ktorý skonštruoval z viacerých leidenských fliaš, nový typ kondenzátora, zaoberal sa tiež zdokonalením galvanických článkov. Podľa odborných prameňov princíp dynama sa u Jedlíka vynoril už roku 1858 a možno i skôr. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho dynama.

Jedlíkovo dynamo
Unikátne Jedlíkovo dynamo z roku 1861

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK