Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Označenia pôvodu

30. 10. 2015

Kategória  Označenia pôvodu  patrí medzi mladšie  odvetvia práva priemyselného  vlastníctva. Podľa definície je označenie pôvodu  názov určitého miesta,  oblasti alebo vo výnimočných prípadoch  krajiny, odkiaľ pochádza výrobok, ktorého kvalita alebo znaky sú dané výlučne alebo podstatne zemepisným prostredím vrátane prírodných alebo ľudských činiteľov. Predchodcom terajšieho zákona (č. 469/2003 Zb.) bolo niekoľko samostatných noriem týkajúcich sa konkrétneho výrobku. Ako príklad je možné uviesť: vládne nariadenie č. 193/1924 Zb. o označení francúzskeho vína, rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z roku 1933 o označení „Pražská šunka“, vládne nariadenie z roku 1936 o označení pôvodu „Žatecký chmeľ“ a zákon SNR z roku 1959 o označení „Tokajské víno“.
Ako prvé boli zo Slovenska medzinárodne (cez Lisabonskú dohodu) zaregistrované „Liptovská bryndza“, „Slovenský oštiepok“ a „Tokajské víno zo slovenskej oblasti“.

obrázok
Označenie pôvodu výrobku

Kľúčové slová:
patenty, úžitkové vzory, dizajn

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK