Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ľudmila Pajdušáková

29. 10. 2015

(1916 − 1979)
Objaviteľka piatich komét, prvá slovenská astronómka

Narodila sa 29. júna 1916 v Radošovciach pri Senici. Od mladosti našla záľubu v prírodných vedách, najmä v astronómii. Roku 1950 sa jej splnil prvý cieľ: absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ale už šesť rokov predtým pracovala v Astronomickom observatóriu na Skalnatom plese. Príkladnou húževnatosťou sa vypracovala na riaditeľku Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Špecializovala sa na pozorovanie Slnka, najmä premenlivé javy na Slnku a ich vzťahy k cyklickým zmenám slnečnej aktivity.

V rozpätí rokov 1946-1953 objavila päť komét, čím sa dostala do povedomia verejnosti: 30. 5. 1946 kométa Pajdušáková − Rotbar − Weber, 15. 2. 1948 Pajdušáková − Mrkos (manžel), 3. 12. 1948 P/Honda − Mrkos − Pajdušáková, 4. 2. 1951 Pajdušáková a 3. 12.1953 Pajdušáková. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberala okrem spomínanej solárnej astronómie s akcentom na prejavy aktivity v slnečnej fotosfére a korón, aj problematikou rozloženia škvŕn na povrchu Slnka a vzťahmi medzi prejavmi slnečnej aktivity.

Vďaka svojej popularizačnej práci, či už prednáškovou osvetovou činnosťou o prírodných vedách a astronómii i kozmonautike zvlášť alebo publicistickými článkami a publikáciami (M. R. Štefánik – astronóm, Bratislava 1970 a iné), si získala obľubu najmä u mladej generácie. Bola aj aktívnou pracovníčkou v ženskom a mierovom hnutí a v období rokov 1962-1974 predsedníčkou Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV.

Kométa 45P/Honda − Mrkos − Pajdušáková
Kométa 45P/Honda − Mrkos − Pajdušáková, pozorovaná 29. 9. 2011 v Rakúsku. Kométa je klasifikovaná ako trpazlíčia,
stredného veku, z rodiny Jupitera, s jadrom s priemerom asi 0,9 km a periodicitou asi 5 rokov.
Autor snímky: Copyright © 2011 by Michael Jäger (Austria).

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK