Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jozef Maximilan Petzval

30. 10. 2015

(1807 − 1891)
Zakladateľ modernej fotografie

Narodil sa 6. januára 1807 v Spišskej Belej v rodine učiteľa. Po základnej škole v Podolínci navštevoval gymnázium v Levoči. V štvrtej triede mal najväčšie starosti s matematikou a hrozilo mu remeslo. Nakoniec reparát urobil a matematika ho potom sprevádzala po celý jeho plodný život. Po štúdiu filozofie na peštianskej univerzite šiel študovať na tamojšie Institutům geometricum, kde roku 1828 získal diplom inžiniera a roku 1832 doktorát. Dvadsaťosemročného ho vymenovali za suplujúceho profesora matematiky, mechaniky a geometrie na univerzite v Pešti (1835). Chýr o vynikajúcom „maďarskom“ matematikovi sa dostal do vládnucej Viedne, odkiaľ ho roku 1837 povolali na katedru matematiky tamojšej univerzity.

Veľké objavy v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia signalizovali netušený rozmach vedy a techniky. Francúz L. J. Daguerre ohromil svojím vynálezom dagerotypie, ako sa vtedy nazýval fotografický proces. Tento prevratný vynález mal však ešte veľa problémov a nedostatkov. Najväčším bola malá svetelnosť objektívov – približne 1 : 15 – a teda aj dlhý expozičný čas 5 až 6 minút. Petzval vedel, že tento problém fotografického objektívu môže vyriešiť iba vynikajúci matematik a fyzik, lebo bolo treba matematicky vyjadriť svetelný lúč, prepočítať jeho vlastnosti pri prechode rozličným prostredím.

Za necelý rok na základe vedeckých výpočtov skonštruoval objektív, ktorý bol na vtedajšie časy priam zázrakom. Dokonale ostro kreslil a mal takú svetelnosť, že minútové expozície skrátil na sekundové. Bol to objektív nesymetrický, pozostávajúci z dvoch skupín achromatických šošoviek, bol teda štvoršošovkový. Petzval vedel, že len nové optické sklá umožnia konštruovať dokonalejšie objektívy, a trvalo takmer pol storočia, kým ich v Jene začali vyrábať. Roku 1843 začal Petzval zlepšovať ďalekohľad a mikroskop. Po zdĺhavých výpočtoch zistil, že objektív i okulár sa musia skladať z troch šošoviek, a tak vyriešil princíp dnešného divadelného ďalekohľadu. Potom vážne pomýšľal skonštruovať elektrický svetlomet pre vojenskú techniku. V tom čase sa už Petzvalove fotoobjektívy dostali na svetové trhy, a to zásluhou podnikavého viedenského optika F. Voigtländera, ktorý ich sériovo vyrábal. Na parížskej výstave Petzval získal za ne striebornú medailu.

Najslávnejšie svetové univerzity vymenovali nášho rodáka za svojho čestného člena.

Petzvalova fotokomora
Petzvalova fotokomora

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK