Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jozef Čabelka

30. 10. 2015

(1910 − 1987)
Slovenský mikrometalurg so svetovým uznaním

Narodil sa 12. februára 1910 v Holíči na Záhorí. Po absolvovaní strojného a elektrotechnického inžinierstva (1934) na ČUT v Brne bol na výskumnej praxi inžiniera – zvárača v závodoch v Bohumíne a vo Vamberku, od r. 1943 vedúci Katedry fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania na SVŠT v Bratislave. Roku 1949 sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o založenie Výskumného ústavu zváračského, ktorý je pojmom v modernej svetovej technike. S jemu príslovečnou energiou a obetavosťou sa venoval jeho výstavbe, modernému vybaveniu a riadeniu. Vybudoval a externe viedol aj Ústav fyziky kovov SAV (1954).

Za jeho rozsiahlou vedeckovýskumnou prácou s kolektívom je niekoľko nových technológií zvárania a spájkovania, z ktorých 28 je chránených patentmi. Výsledky svojej práce zhrnul do 17 pôvodných diel a do vyše 200 odborných článkov a štúdií publikovaných aj v zahraničných vedeckých časopisoch. Bol členom korešpondentom ČSAV (1952), akademikom SAV (1953) a členom svetoznámych zváračských spoločností v Londýne, Paríži a v New Yorku. Zo zahraničných ocenení treba spomenúť aspoň medzinárodnú cenu J. F. Lincoln Arc-Welding Foundation USA I. stupňa v roku 1947 za vyriešenie zvárateľnosti mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK