Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ján Bahýľ

30. 10. 2015

(1856 − 1916)
Konštruktér a vynálezca vrtuľníka

Narodil sa 25. mája 1856 v nemajetnej rodine vo Zvolenskej Slatine. Zo skromných, zväčša maďarských prameňov sa dozvedáme, že po základnej škole v rodisku vyštudoval banskú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde vynikal najmä dokonalosťou v technickom kreslení. V štúdiu pokračoval na vojenskej technickej akadémii vo Viedni a po jej absolvovaní (1883) pôsobil ako staviteľ v rakúsko- -uhorskej armáde. Konštruoval rozmanité prístroje najmä v oblasti vojenskej  techniky a získal sedemnásť patentov, napríklad na parný tank (1900), vodné okružné a piestové čerpadlo (1901) a ďalšie. Zaujímali ho predovšetkým lietajúce stroje, ktorých prvé krkolomné lety udivovali v tom čase svetovú verejnosť.

Nevedno, prečo sa zameral práve na konštrukciu vrtuľníka, azda pre jeho výhodnú použiteľnosť v službách armády. Po rokoch práce na skiciach a prototypoch uverejnili roku 1895 bratislavské noviny Pressburger Zeitung v nápadnej úprave článok o Bahýľovom vynáleze vrtuľníka, ktorý mu v tom istom roku aj patentovali. Bahýľov vrtuľník mal tvar zovretého V a bol skonštruovaný z kovových rúrok s priemerom 90 mm. Pohyboval sa na štyroch kolesách, bol dlhý 6 a pol metra a mal hmotnosť 50 kilogramov. Poháňal ho benzínový motor Antoinette a každá z vrtúľ bola pripevnená na remeňom poháňanom kotúči. Pramene uvádzajú, že Bahýľov vrtuľník sa 5. mája 1905 vzniesol do poldruha metrovej výšky, o dva roky nato sa dostal v Bratislave štyri metre nad zem, čo zaznamenala aj medzinárodná vzduchoplavecká spoločnosť. Cenu Jána Bahýľa udeľuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR majiteľom a pôvodcom najhodnotnejších priemyselno-právne chránených technických a dizajnérskych produktov.

Bahýľov vynález vrtuľníka
Bahýľov vynález vrtuľníka

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK