Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Historická galéria osobností slovenskej vedy a techniky

30. 10. 2015

Hoci Slovensko je krajina rozlohou i počtom obyvateľov malá, jeho intelektuálna základňa je bohatá na mimoriadne osobnosti. Talentované osobnosti, ktoré prispeli k poznaniu a rozvoju v rôznych oblastiach vedy a techniky v celosvetovom meradle a ktorých vedomosti boli pretavené aj do praktických výstupov.

Uvádzame výber významných slovenských vynálezcov a objaviteľov:

Štefan Anián Jedlík, významný priekopník v elektrotechnike

Jozef Maximilan Petzval, zakladateľ modernej fotografie

Ján Bahýľ, konštruktér a vynálezca vrtuľníka

Aurel Stodola, vedec svetového mena, ktorému vzdal hold A. Einstein

Jozef Murgaš, vynálezca, priekopník rádiotelegrafie

Štefan Banič, priekopník vynálezu padáka

Dionýz Ilkovič, jeden zo zakladateľov polarografie

Jozef Čabelka, slovenský mikrometalurg so svetovým uznaním

Viliam Thurzo, zakladateľ modernej onkológie na Slovensku

Dionýz Blaškovič, priekopník modernej slovenskej virológ

Ľudmila Pajdušáková, objaviteľka piatich komét, prvá slovenská astronómka


Použitá literatúra:

Barica Ján, Malý slovenský panteón vedy a techniky.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2004.
ISBN 80-88994-39-X.    

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, patenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK