Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií

25. 08. 2015

Mgr. Iveta Molnárová
[iveta.molnarova@cvtisr.sk]

Entrepreneurs. Talent, Temperament and Opportunity

E-Business in the 21st Century
Xu Jun; Quaddus, M. Singapore: – World Scientific Publishing, 2010. 451 s.

Elektronické podnikanie v 21. storočí
Publikácia informuje o aktuálnom stave a praxi v oblasti elektronického podnikania, o jedenástich výskumných projektoch v oblasti e-podnikania a o budúcom vývoji v tejto oblasti.

Právo duševného vlastníctva.

Právo duševného vlastníctva
Vojčík, P; Adamová, Z; Molnár, P; Szattler,E. – Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 495 s.

Publikácia je určená hlavne poslucháčom právnických fakúlt. Je v nej kompletne spracovaná problematika práva duševného vlastníctva.

Building Next-Generation Converged Networks.

Building Next-Generation Converged Networks
Pathan, Al-SakibKhan; Monowar, Muhammad, M; Fadlullah, Zubar Md – Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. 584 s.

Budovanie konvergovaných sietí novej generácie
Cieľom publikácie je zhromaždiť rôzne práce, ktoré prispievajú k rozvoju sietí a technológií novej generácie.


 

Pojmové znaky duševního vlastnictví.

Pojmové znaky duševního vlastnictví
Telec, Ivo – Praha: C. H. Beck, 2012. 153 s.

Autor publikácie sa zaoberá výskumom pojmových znakov duševného vlastníctva z hľadiska právnej vedy
Veřejné licence v České republice.

Veřejné licence v České republice
Myška, M.; Kyncl,L; Polčák, R; Šavelka, J. – Tribun EU, 2012. 130 s.

Príručka je primárnym referenčným zdrojom pre aplikáciu verejných licencií v českom právnom prostredí.

Managing Research Data

 

Managing Research Data
Pryor,G. – Facet Publishing, 2012. 239 s.

Riadenie výskumných údajov
Cieľom publikácie je objasniť  informačným špecialistom základné princípy riadenia výskumných údajov.

Vybrané publikácie o duševnom vlastníctve a transfere technológií boli zakúpené v rámci projektu NITT SK. Kompletný zoznam publikácií nájdete na stránke NPTT .
Publikácie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v študovni špeciálnej literatúry CVTI SR na 4. poschodí.

                 

 

 

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK