Slovenský vedecký park Science City

20. 10. 2015

Logo TV JOJSlovenská technická univerzita sa môže pochváliť najväčším mikroskopom na Slovensku v novootvorenom Centre pre nanodiagnostiku. Vďaka tomuto mikroskopu môžu vedci pozorovať látky v čo najväčšom rozlíšení až na úrovni nanočastíc. Rozhovor na túto tému pripravila Televízna stanica JOJ.

(12. 10. 2015; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 17/23; Martina Karasová a  Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Takmer sa dotýka stropu a rozlohou zaberá tri miestnosti. Najväčším mikroskopom na Slovensku sa môže pochváliť Slovenská technická univerzita. Svojimi vlastnosťami je však unikátom v celej Európe. Vďaka extrémnemu rozlíšeniu umožňuje zistiť fyzické, ale aj chemické väzby atómov."

Martina Karasová, redaktorka: „Zo škôl poznáme takéto malé optické mikroskopy. Vedci zo Slovenskej technickej univerzity však na prístup k najväčšiemu mikroskopu na Slovensku potrebujú schody. Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením meria viac ako tri metre a zaberá celú jednu miestnosť."

Marian Veselý, vedúci oddelenia – Centrum pre nanodiagnostiku: „My máme k mikroskopu pridané dve miestnosti, v ktorých sa nachádzajú pomocné zariadenia. Dokážu vyčerpať komoru mikroskopu na taký tlak, ako potrebujeme."

Martina Karasová: „Mikroskop však neohuruje iba svojou veľkosťou, ale najmä výkonom."

Mária Čaplovičová, z Centra pre nanodiagnostiku: „Túto nanočasticu máme zväčšenú pätnásť miliónkrát. Tie svetlé body, to sú atómy zlata."

Marian Veselý: „Celá analýza funguje tak, že vzorka sa dá vlastne do cesty elektrónovému zväzku, elektrónový zväzok cez tú vzorku prejde a vzniká obraz, ktorý sa zobrazuje na tienidle, a potom presnejšie v kamerách."

Martina Karasová: „Vďaka tomuto mikroskopu môžu vedci pozorovať látky v čo najväčšom rozlíšení až na úrovni nanočastíc. Tie sú momentálne trendom v top technológiách v tých najrozličnejších sférach života. Vďaka nanočasticiam sa môžu vyrábať odolnejšie stavebné materiály. Nanočastice striebra alebo zlata sa napríklad pridávajú do krémov a majú antibakteriálne účinky."

Robert Redhammer, rektor STU: „Tento prístroj nám umožní zúčastňovať sa európskych a celosvetových projektov, ktoré skúmajú nové materiály."

Martina Karasová: „V centre už vedci napríklad pracujú na výskume senzorov, ktoré by vďaka nanočasticiam včas a už pri malom množstve rozpoznali škodlivé látky vo vzduchu alebo vo vode."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
nanotechnológie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK