Letná škola inovátorov

29. 07. 2015

Spracovala: Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Záujemcovia o problematiku malého a stredného podnikania sa na prelome mesiacov jún a júl stretli „v školských laviciach“. Letná škola inovátorov spojila študentov, doktorandov, nádejných startupistov, ale i odborných mentorov.  Počas celého týždňa účastníci intenzívne pracovali na svojich projektoch a získavali vedomosti z rôznych oblastí, ktoré ocenia nielen v začiatkoch svojho podnikania.      

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou a spoluorganizátormi Slovak Business Agency (SBA) a Fondom inovácií a technológií (FIT) podujatie s názvom Letná škola inovátorov.

Ako  uvádzali slová organizátorov ešte pred začiatkom podujatia, cieľom bolo prepojiť šikovných inovátorov s dobrými myšlienkami, ktoré majú potenciál aj pre prax a zástupcov komerčného prostredia, respektíve tých, ktorí majú reálne skúsenosti z biznisu. Takéto prepojenie má dopomôcť k posilneniu startupového prostredia na Slovensku a má motivovať k začatiu inovatívneho podnikania.  

Spomínané prepojenie vyzdvihla aj Jana VOLNÁ z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, ako jedna z odborných mentoriek na podujatí.  

„Spojenie mentorov s vedomosťami z oblasti rozvoja podnikateľských zručností a účastníkov letnej školy z mimobiznisového prostredia vlastniacich konkrétne riešenia či produkty malo pozitívne efekty na obe zúčastnené strany. Na jednej strane ukázalo účastníkom letnej školy, ako zodpovedať na otázky typu: Aký problém riešime? Koho problém riešime? Kto je náš zákazník?, pričom v mnohých prípadoch sa účastníci vôbec po prvýkrát zamysleli nad skutočnosťou, že otázky takéhoto charakteru je potrebné si klásť. Na druhej strane nám, mentorom, zapojenie sa do letnej školy umožnilo pomáhať rozvíjať nápady, ktoré sú svojím riešením či prevedením sofistikovanejšie, než ako sme zvyknutí s vlastnými študentmi, ktorí študujú manažment a ktorí ešte nemajú pozadie z praxe, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé a inšpirujúce.“

Nápad nie je ešte inovácia. Inovácia ešte nie je chránené duševné vlastníctvo

Na účastníkov čakal týždeň naplnený rôznymi témami, ktoré sa týkali podpory malého a stredného podnikania. Ako hovoril aj názov prvého dňa Letnej školy inovátorov, účastníci si počas Letnej školy inovátorov prešli cestu – Od nápadu k realizácii.  

Prvý deň sa inovátorom venovali kolegovia z CVTI SR, odboru transferu technológií.  Predstavili im samotný pojem transfer technológií. Venovali sa napríklad problému, ako identifikovať inováciu, v čom spočíva jej novosť a jedinečnosť, ale i aký zvoliť spôsob jej ochrany a  stratégiu jej komercializácie.

Prakticky si vyskúšali napríklad vyhľadávanie v patentovom registri Úradu priemyselného vlastníctva SR či európskom patentovom registri Espacenet.          

“Účastníci Letnej školy inovátorov sa dozvedeli, kedy a prečo je dobré a potrebné urobiť rešerš na ich inovatívnu myšlienku a taktiež to, že propagácia ich obchodného mena a rovnako jeho ochrana prostredníctvom ochrannej známky je dôležitá pre budúce fungovanie firmy. Bolo príjemným prekvapením, že „študenti“ sa už skôr stretli s pojmom rešerš. Teraz majú rozšírený obzor ako ju používať a aké výhody im môže priniesť,” zhodnotil prvý deň Martin SMEJA, jeden z workshopistov, z odboru transferu technológií CVTI SR.  

Podnikateľské zručnosti sú dôležité, ale aj vlastný cit pre podnikanie

Podnikanie je predovšetkým o správnom manažovaní a plánovaní. Tejto téme sa venovali účastníci  počas druhého dňa.  Svoje vedomosti z oblasti analýzy trhového prostredia, produktovej analýzy a problematiky konkurencieschopnosti priblížil Rastislav STRHAN z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už v úvode svojej prezentácie pripomenul účastníkom, že pre nich, ako pre inovátorov, nemusí byť prekážkou v podnikaní to, že podnikanie neštudovali. Najväčší podnikatelia, podľa jeho slov, ani podnikanie neštudovali, ale pracovali tak, ako cítili.

Connect Coworking alebo presnejšie jeho zástupca Vlado VACULÍK priniesol na letnú školu niečo praktickejšie, a to doslova, keď účastníkov prekvapil škatuľou plnou rôznych rekvizít v podobe farebného papiera, pasteliek, plastelíny či balónov. Nie, nedošlo k žiadnemu k nedorozumeniu, že by si pán Vaculík myslel, že mal prísť do naozaj bežnej školy či škôlky. Účastníkom chcel na praktickej úlohe, ktorú dostali zadanú, ukázať proces takzvaného design thinking, ktorý je dôležitý pri tvorbe produktu. Tento workshop, podľa  výsledkov neskoršieho dotazníkového prieskumu, hodnotili účastníci ako jeden z najprínosnejších.

Už od prvého dňa začali účastníci pracovať aj na svojich vlastných projektoch pod vedením mentorov. Týmto odborným konzultáciám patrilo vždy neskoršie popoludnie. „Som veľmi rada, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorí nemajú až toľko skúseností s manažmentom, nakoľko som práve z tejto oblasti a takto sa stretnem s iným uhlom pohľadu. Na mojom tíme je vidieť, že prišli so snahou posunúť svoju myšlienku ďalej  do praxe, a to ma teší,“ vyjadrila sa k práci v tímoch Miroslava KUBIŠOVÁ z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá bola práve jednou z mentoriek na podujatí.

Kreativite sa medze nekladú – vo FabLabe si zhmotníte svoju myšlienku  

Tak ako v tradičných školách, ani v Letnej škole inovátorov nechýbala exkurzia. V strede týždňa inovátori vymenili  konferenčnú miestnosť v CVTI SR  na jeden deň za tvorivú dielnu bratislavského FabLabu. Tu sa okrem 3D tlačiarne, 3D pera či laserového vyrezávača zoznámili aj s grafickým a animačným softvérom Blender. Niektorí tu už začali uvažovať napríklad nad výrobou vlastného loga. „Tým, že sa venujem modelárstvu, tento priestor je pre mňa, nadnesene povedané, rajom.“  Aj takéto pocity zanechal FabLab v jednom z účastníkov.  

V tento deň sa ešte všetko nekončilo. Na zvedavé otázky inovátorov čakali hostia popoludňajšieho Inno Start Fora. V diskusnom fóre sa predstavili zástupcovia reprezentujúci finančnú i nefinančnú podporu startupov na Slovensku. Pri financiách sa hovorilo napríklad o tom, na čo sa majú inovátori pripraviť, keď majú záujem žiadať financie, ako sa majú prezentovať na osobnom stretnutí s investorom, ale i o tom, prečo sa stáva, že investor finančnú pomoc startupu odmietne.  Pri téme nefinančnej podpory sa spomínala napríklad problematika mentoringu a špecialistov s potrebnými podnikateľskými znalosťami, ale i to, v čom najčastejšie potrebujú startupisti najviac pomôcť po nefinančnej stránke, ale i to, v čom tkvie taký úspech startupu.

Investor je partner aj záväzok

Ako sa blížil záver Letnej školy inovátorov,  tým boli účastníci „bližšie k investorovi“.  Bližšie preto, pretože predposledný deň sa venovali na workshopoch problematike nielen získavania finančných zdrojov, ale aj dôležitej téme,  ako zaujať investora.

Zaujímavo na túto problematiku upozornil  účastníkov Michal BORZA z FIT, ako jeden z workshopistov tohto dňa a zároveň mentor: „Keď už získate investora, našli ste partnera, ale zároveň máte záväzok.“

Pomôcť inovátorom takéhoto partnera nájsť má i takzvaná technika „elevator pitch“ alebo skrátene „pitch“. To, že sa dá zaujať investora doslova počas prezentácie vo výťahu vysvetlil účastníkom Jaroslav ĽUPTÁK z Neulogy Ventures.  „Buďte originálni.“  „Majte komplementárny a komplexný tím.“  „Mali by ste vedieť o trhu viac ako investor.“ Aj takto zneli rady Jara Ľuptáka, ktorý sa venoval následne aj osobne každému jednému z tímov, aby sa na tú svoju záverečnú piatkovú prezentáciu projektov pripravili čo najlepšie.

Ako hovoria výsledky anonymného dotazníka účastníkov Letnej školy inovátorov, práve tento workshop k prezentačnej technike „pitch“ hodnotili ako najprínosnejší.

Okrem už spomínaných odborníkov, sa vo štvrtok prihovorila účastníkom aj Renáta POKORSKÁ z SBA. Predstavila im produkt, ktorý SBA poskytuje začínajúcim podnikateľom. Ide o takzvané mikropôžičky, ktoré sú v hodnote od 2 500 až do 50 000 Eur. 

Vlastné myšlienky – vlastné projekty – vlastné podnikanie       

„Je úžasné vidieť, ako sa nápad rozvíja a mení sa za týždeň pred našimi očami aj vďaka radám a nasmerovaniu rôznych odborníkov  - pohľad investora, rady ohľadom ochrany autorských práv, ale  aj rady, ako ďalej - ako realizovať myšlienku na reálny produkt/službu,“  vyjadrila sa na margo tímovej práce na projektoch Zlatica DOLNÁ, ktorá bola mentorkou na podujatí.

 

Projekty, ktoré sa v Letnej škole inovátorov menili doslova pred očami, pochádzali z rôznych oblastí:

PhotoAREA   - „Fotogrametria je súbor metód na získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na základe analógovej alebo digitálnej fotografie.“

FITLINER TRAINING – „Cvičenie pod dohľadom cez webkameru.“ 

Dom za 20 tisíc Eur – štartovací dom využívajúci moderné trendy, materiály a unikátne konštrukčné riešenia, vďaka ktorým bolo možné dosiahnuť nadobúdaciu cenu neprevyšujúcu 20 000 Eur a prevádzkové náklady na úrovni 10 Eur/mesiac.

HoneyLog – data analysis – projekt zameraný na oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Micro Culture - mikrobiálna diagnostika umeleckých a historických diel.

HOLOLO – „Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.“

Easy Living – komplexný systém inteligentnej domácnosti – od domových a garážových dverí cez osvetlenie a vykurovanie až po manažment žalúzií a kontrolu zabudnutých zapnutých spotrebičov (napr. žehlička).

Vďačnosťou ku šťastiu „ Ako trénujeme svaly a mozog, tak treba trénovať aj vďačnosť.“

Všetky vyššie spomenuté projekty sa v piatok,  na záver Letnej školy inovátorov prezentovali pred odbornou porotou, ktorá hodnotila, do akej miery je daný projekt natoľko zaujímavý, aby zaujal potenciálneho investora.

Do odbornej poroty zasadli Jaroslav NOSKOVIČ, zástupca odboru transferu technológií z CVTI SR, Michal BORZA z Fondu inovácií a technológií, Tigran ALEKSANYAN zo Slovenskej sporiteľne a Bohdan HEMŽAL z Neulogy.

Päť minút malo stačiť každému z ôsmich prezentovaných tímov, aby predstavili svoj projekt a zaujali tak prípadného investora.

Rovnakých päť minút dostali na svoje vyjadrenie sa aj členovia odbornej poroty. Svojimi hodnoteniami vyzdvihli to, čo bolo v projekte pozitívne a k prípadným vylepšeniam prispeli svojimi odbornými radami.

Napokon sa porota zhodla na víťazstve tímu Martin JURČO, Tomáš HORNIAKOndrej VLČEK. Ich spoločný projekt HOLOLO,   ako hovorí prezentácia ,  dokáže z displeja smartfónu,  tabletu  či LCD, na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.

„Prezentované projekty dosahovali vo všeobecnosti vysokú úroveň, a to tak po stránke technologickej, ako aj podnikateľskej. Viaceré projekty boli veľmi dobre spracované aj z marketingového hľadiska, čo je vzhľadom na ich spravidla skoré štádium vývoja výrazným pozitívom. Účastníci Letnej školy inovátorov 2015 patria už teraz k nádejám pre slovenský podnikateľský sektor, zvlášť v oblasti budovania a rozvoja tzv. startup firiem.  Veríme, že aj vďaka tejto akcii sa účastníkom podarí dosiahnuť svoj stanovený cieľ – doviesť svoju myšlienku k realizácii, a teda k ľuďom, pre ktorých bude prínosná a budú schopní ju adekvátne oceniť.“ zhodnotil Jaroslav Noskovič, ako  člen odbornej  poroty. 

Letná škola inovátorov vo svojom premiérovom ročníku privítala dvadsiatku účastníkov, a ak si opäť pomôžeme dotazníkovým prieskumom, tak všetci z respondentov by školu odporučili i ďalej.

 

Podujatie sa konalo v rámci realizácie projektu  Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa.

 

Kľúčové slová:
malé a stredné podnikanie, inovácie

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ