Kto získal v roku 2015 inovačné vouchery a dotácie pre klastre

28. 08. 2015

Logo Ministerstva hospodárstva SR

Šancu využiť inovačné vouchery získalo v roku 2015 celkom 70 podnikateľských subjektov. Vďaka dotáciám pre klastre bude môcť svoju činnosť zintenzívniť 7 organizácií. Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

O rozdelení prostriedkov rozhodli ešte 16. júna 2015 komisie na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií a na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

V komisii pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií boli schválené finančné prostriedky pre 7 žiadateľov vo výške 130 tis. eur a v komisii pre schvaľovanie žiadostí o dotáciu v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk formou inovačných voucherov bolo schválených 70 žiadostí vo výške 365 tis. eur, z toho 67 žiadostí vo výške 5 000 eur a 3 žiadosti vo výške 10 000 eur.

Podrobnejšie informácie:

Dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií
http://www.mhsr.sk/11410-menu/145012s

Dotácie na spoluprácu podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk formou inovačných voucherov
http://www.mhsr.sk/11409-menu/145000s

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra: 
https://www.siea.sk/aktuality_inovacie/c-9128/kto-ziskal-v-roku-2015-inovacne-vouchery-a-dotacie-pre-klastre/

(IM)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK