Bioplasty budú vyvíjať aj v Nitre

03. 07. 2015

V Nitre otvorili nové centrum pre výskum bioplastov, ktoré sa dokážu rozložiť v prírode. Jedinečný typ bioplastu objavili slovenskí vedci pred štyrmi rokmi. Momentálne sa uchádzajú o patent v dvadsiatich dvoch krajinách sveta a o produkt už prejavilo záujem viacero firiem. Vyrábajú ho výlučne z biologického materiálu, napríklad aj z odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní mlieka.

Televízna stanica STV 1_logo(20. 6. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/20; Filip Szórád, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „V Nitre otvorili nové centrum pre výskum bioplastov, ktoré sa dokážu rozložiť v prírode. Vedci ich tak budú môcť vylepšovať. Projekt za asi tri milióny eur financujú cez eurofondy a nórske granty."

Filip Szórád, redaktor: „Jedinečný typ bioplastu, ktorý sa úplne rozloží v prírode, objavili slovenskí vedci pred štyrmi rokmi. Momentálne sa uchádzajú o patent v dvadsiatich dvoch krajinách sveta a o produkt už prejavilo záujem viacero firiem. Vyrábajú ho výlučne z biologického materiálu, napríklad aj z odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní mlieka."

Pavol Alexy, spoluautor vynálezu rozložiteľných plastov: „Vzájomnou kombináciou krehkých biodegradovateľných materiálov, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov surovín, vieme robiť taký materiál, ktorý má aj veľmi dobré mechanické vlastnosti. Napríklad fólie z neho vyrobené sa nepolámu."

Filip Szórád: „Z bioplastov vyrábajú okrem toho aj fľaše, plastový príbor, poháre, či vlákna pre priemyselnú výrobu. Nové centrum v Nitre má vedcom pomôcť rozšíriť výrobu tak, aby sa bioplasty dokázali presadiť na trhu. Produkcia rozložiteľných plastov je stále pomerne drahá, preto vedci kladú dôraz na zníženie nákladov pri ich výrobe."

Pavol Alexy: „Toto centrum nám pomôže, aby sme namodifikovali vlastnosti tých nových materiálov tak, aby ich tí spracovatelia mohli spracovať na tom, čo majú teraz, čiže nemusia robiť ďalší nákup zariadení nových strojov."

Filip Szórád: „Táto malá fľaštička z bioplastov sa v prírode rozloží za necelé štyri mesiace."

Ivan Hudec, Ústav prírodných a syntetických polymérov: „Sú v prírode v riadených podmienkach rozložiteľné na základné zložky CO2, vodu a nejaký ten humus, ktorý zostane ako v podstate hnojivo pre pôdu."

Filip Szórád: „V budúcnosti by mala v centre vzniknúť aj linka, kde sa už budú vyrábať bioplasty priamo pre trh."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, plasty, inovácie , výskum a vývoj

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK