3/2015

Skúsenosti, komerčný potenciál výsledkov vedeckovýskumnej práce, podpora inovatívnych technológií a ocenenie tých najlepších. Aj tieto prívlastky by sme mohli dať už v poradí piatemu ročníku medzinárodnej Konferencie NITT SK 2015. 

Celý článok

Tlač

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ